Civiltérkép

Varsolc (románul: Vârșolț) falu Romániában, Szilágy megyében. Hozzá tartozó falvak: Krasznarécse és Kisrécse.

Földrajzi betájolás:

Varsolc Szilágy megyében, Szilágysomlyótól keletre, Kraszna és Szilágyperecsen között fekvő település. A NagyváradotZilahhalösszekötőforgalmasút mentén, a Krasznateraszokkalkísérttermékenyvölgysíkjánfekszik. A Csúcsa irányából, a Meszesi hágón át érkező út pedig a falu belterületén kapcsolódik a megye székhelyére vezető úthoz. Keletről a falut a Varga-domb (328 m), a Kerek-hegy (361 m) és a Baglyas (332 m) nevű, szőlővelbeültetettdombsorszegélyezi. A Varsókból, Krasznarécséből és Kisrécséből álló falucsoportközigazgatásiközpontja 2651 lakossal, melynek 66,5%-a a községközpontban él.

Varsolc nevét az oklevelek 1361-ben említették először Varsuch néven. A település Közép-Szolnok és Kraszna vármegyék határán feküdt, ennélfogva hol ide, hol oda számították. Szilágy vármegyéhez Kraszna vármegyéből került. 1361-ben Varsuch Tamás fia Miklós, majd 1362-ben a Jakcs család kezén volt. 1423-ban a Jakcs család más tagjait is beiktatták a birtokba. 1487-ben Drágfy Bertalan szerezte meg, Zsigmond király még ez évben be is iktatta ide. 1496-ban Báthory András és Báthory Zsigmond kapta meg Varsolcot. Fél évszázad elteltével, amikor 1545-ben Hadad várának tartozékaként írták le, már ismét a Jakcs család egyik tagját, Mihályt említették birtokosaként. 1584-ben losonczi Bánffy Boldizsár is birtokrészt szerzett itt. 1641-ben a pénzszűkébe került jeszeniczei Szunyogh Gáspárné sz. losonczi Bánffy Zsuzsanna eladta a birtokot Kemény Jánosnak és örököseinek. 1739-ben özvegy Lónyai IstvánnéSzaniszlófi Báthory Kata és fia, Lónyay Zsigmond 1789 magyar forintért zálogban bírták Varsolczot.Az 1808-ban végzett összeíráskor Varsolcról a következő nemescsaládokat írták össze: báró Bornemissza, gróf Teleki, Ladányi, Kolumbán, Sófalvi, gróf Károlyi, Sebes, Borbát, Virág, Szentkirályi, Orgovány, László, Fekete, Tokai, gróf Korda, Pozsoni, Guti, Récsei, Goris, Bányai, Horváth, Szilágyi, Kádár, Kocsi, Balog, Baksai, Kis, Orbán, Bagosi, gróf Toldi, Bálint, Szakács, Szentgyörgyi Pécsi.A falu Kápolna-kút nevű határrészében, egy kerek dombon a régi feljegyzések szerint egykor kolostor állt. Varsolc Simay-tag nevű határrészén keserűforrás is volt.

A 2o11-es népszámlálási adatok szerint Varsolc község népessége  eléri a 2.209 főt. Ez a 2oo2-es népszámlálási adatokhoz képest csökkenést mutat, mivel az akkori lakosok száma 2.457 volt. A lakosság többsége magyar (66%), őket követika románok (27,89%) illetve a romák (4,16%). A lakosság 1,9%-nak etnikai hovatartozása ismeretlen.

Ismert a Varsolci Általános Iskola. Igazgatója Dénes Irén. Minden osztály külön-külön van, az iskola román elemi általános és magyar elemi általános. Bentlakása nincs. Az iskola elérhetőségei: Somlyói út 64, Varsolc, Szilágy megye, Románia

Telefon: 0260672506, Fax: 0360819533

E-mail: virsoltscoala@gmail.com,http://virsoltscoalanr1.freewb.ro/

Van magyar művelődési élet, megrendezésre kerülnek iskolai ünnepségek, színházi előadások, könnyű és népzenei programok is. A programok többségének szervezője Bréda Lajos.

Varsolc könyvtárában magyar könyvek is megtalálhatók. Igazgatója László Csilla. Egyébként ő egyben a varsolci kultúrotthon izgatója és a Varsolci „Varsa” Egyesület kultúrcsoport vezetője is.

A falu református temploma, amely 1774-ben leégett. Ezt követően felújították, majd 1817-ben nyugat felől megtoldották, 1855ben pedig tornyot építettek hozzá. További látványosságnak számít a görög-katolikus templom, emellett a Varsolci paprét is: “a Paprét arrúl kapta a nevét, hogy vót egy Pap János katona. És ott magában, a törökök vagy tatárok, nem tudom, és nekifogott, kiáltotta: – “Ne hadd magad, Pap János, ne hadd magad, Pap János!” Vágta széjjel a törököket.Az a rét arrúl maradt Paprétnek.” Jól ismert a varsolci duzzasztógát is: a falutól délre a Kraszna felduzzasztásával jött létre a víztároló.

Itt született 1913-ban Udvary Gyöngyvér újságíró, művészeti író, szociográfus.

Vallási szempontból, a lakosság tobbsége református (60,25%), de vannak ortodoxok (28,7%), baptisták(5,02%) és római katólikusok is(1,36%). A népesség 1,9%-ának vallási hovatartozása ismeretlen.

A varsolci református templom

Arra nézve semmiféle forrásanyag nem áll rendelkezésünkre, hogy a falu református temploma mikor épült. Az viszont tény, hogy 1605-ben Felsőbányái Lőrinc volt az egyházközség lelkésze, a templom 1774-ben leégett, míg a tornyot 1855-ben illesztették a hajóhoz.Valamikor a templom helyén a fehér papok (szerzetesek) kápolnája állt. 1646 előtt a falunak unitárius egyháza is volt.1651-ben partialis synodust tartanak itt. Legrégibb harangja 1658-ból való. Az egyházközség 1676-tól kezdődően vezeti az anyakönyvet. 1708-ban a kuruc csapatok szüntelen zaklatásai miatt a lakosság pusztán hagyta a települést. 1715-ben színtiszta magyar település.A református templom feltehetően 1723-ban épült. 1774-ben a templom leégett. A régi templom átalakítása után 1835-ben nyerte jelenlegi alakját. Nagyharangját az 1848-as szabadságharckor felajánlják, de épségben visszakerült a toronyba.Templomi orgonáját kb. a 17.század utolsó éveiben készítette és szerelte fel Kolonics István orgonakészítő mester. 1969-ben javítják, módosítják a templomot. Ekkor kapja végső formáját, amikor a főhajóhoz-észak felöl-oldalhajót toldanak. A falu református templomának 3 bejárata van: 2 ajtó a templomhajó két oldalán és egy ajtó a torony alatt. 1980-ban 1394 lelkes református gyülekezeti tagja van a varsolci egyházközségnek. Kraszna és Szilágyperecsen mellett Varsolc a Krasznai-dombság legnépesebb magyar falva. 

Elérhetőségek:

Református lelkész: Fazakas Sándor, helyben, 0744791856, refvarsolc@yahoo.com

Katolikus pap: nincs

Más: hitgyülekezete

A polgármesteri hivatal címe Fő út 168, Varsolc, 457355, Szilágy megye, Románia.

Telefonszáma: 0260-672.501, 0260-672.500

E-mail: primariavirsolt@gmail.com, web: www.virsolt.r

  1. Pártok: RMDSZ, PSD, UNPR, ALDE.
  2. Polgármester: Bréda Lajos
  3. Alpolgármester: Dénes Andrei
  4. Jegyző-titkár: Dénes Piroska
  5. Képviselői testület: Varsolc községet a polgármester illetve a 11 tagú helyi tanács vezeti. A 2o16-os helyhatósági választások következtében a tanács politikai pártok szerint megoszlása a következő:RMDSZ 7 mandátum (Bálint Bella, Nagy Éva, Boros Nicolae, Deneș Andrei, Deneș Ștefan, Fazakas Sándor, Kasza Andrei), PSD 2, UNPR 1, ALDE 1 mandátum

Varsolci Varsa Egyesület

Alapítás éve: 2005

Elérhetőség: Varsolc, Fő út, 152

Cél, tevékenység: Kultúra, információ, komunikáció, tudomány, oktatás, kutatás, ismeretterjesztés

Kapcsolattartó: Bálint Sándor, elnök

Szálláshelyek, éttermek: Varsolci Vendégházak – falusi szálláshely, kapcsolat: Nagy Éva