Civiltérkép

Vámfalu (románul Vama) község Szatmár megyében, Partium történelmi régióban. A községet csak Vámfalu alkotja, nincs hozzátartozó falu. A falu neve először Wamfalw néven fordul elő.

Közigazgatás szempontból, a következő településekkel határos: északkeletről Avasfelsőfalu, nyugatra Avasújváros község és Ráksa község, délre Miszbánya község Máramaros megyéből.

Földrajzi betájolás

A megye keleti részén, az Avas hegységben található település, Avasfelsőfalutól 4 kilométer távolságra, Szatmárnémetitől 45 kilométerre. A községen áthalad a Szatmárnémetit Máramarosszigettel összekötő DN19-es főút. A községből a Mária-völgyhez a DJ 197 megyei úton lehet közlekedni. A községközpont megközelíthető a Szatmár-Bikszárd vasút vonalon is.

1490-ben Wamfalw néven szerepel először a korabeli oklevelekben. Ekkor már a Szinéri uradalomhoz tartozott egészen a 17. századig. 1615-ben részbirtokosa lett Deregnyei Daróczy Ferenc és leányágon a Lónyay család birtoka volt.

Az 1700-as években több birtokosa is volt: Lónyay, Linker, Eötvös, Vetéssy, Bay, Korda, Péchy, Dálnoki, Medve, Nagy és Samu család. 1717-ben Viszocsányi Sándor is volt részbirtokos. A Lónyay család volt a birtokos az 1800-as évek közepéig. 1826-ban, a falu leégett egy nagy tűzvészben, elnéptelenedett, ekkor telepedtek ide jelentős számban románok.

A 20. század elején a település gróf Vay Gábor, Vámfalvi Jónás és Szentiványi Gyula birtoka alatt volt. A háború évei alatt Vámfaluból is sok zsidót deportáltak.

Vámfalu fölött emelkedik a Mike-bérc, melyből a Tálna patak ered.

1930-ban a községnek összesen 2489 lakosa volt. Ebből 1418 román és 839 magyar. 1956-ban a 2893 lakosából, 1926 román és 928 magyar volt. 1966-ban a 3043 összlakosságból, 2109 román és 932 magyar volt. 1977-ben a 3404 lakosságból, 2406 román és 996 magyar volt.

Az 1992-es népszámlálás adatok szerint, a 3866 lakosából, 2796 román, 1048 magyar és 4 német nemzetiségű volt. Tehát az utóbbi évtizedekben, a magyarok elég kicsi számban gyarapodtak. Szintén 1992-ben, az összlakosságból, 2819 román, 1046 magyar és 1 német anyanyelvű. Vallási összetétel: 2235 görög keleti, 47 római katolikus, 969 református, 95 görög katolikus és 220 pünkösdista.

2002-ben összesen 3670 lakosa volt. Ebből 2592 román, 994 magyar, 74 roma, 1 ukrán, 7 német, egy orosz/lipován és 1 más. Felekezeti megoszlás: 2089 ortodox, 21 katolikus, 902 református, 258 pünkösdista, 95 görög katolikus, 1 baptista, 1 adventista, 1 muzulmán, 1 unitárius, 1 ateista, 272 más, 9 felekezeten kívüli és 19 nem válaszolt. Anyanyelvi megoszlás: 2674 román, 994 magyar, 1 ukrán és 1 orosz.

2011-ben a 3486 összlakosságból, 2395 román, 926 magyar és 13 roma volt. 147 nem nyilatkozott. Felekezeti megoszlás: 1822 ortodox, 36 katolikus, 846 református, 252 pünkösdista, 73 görögkatolikus, 4 baptista, 6 óhitű ortodox, 3 evangélikus, 250 Jehova tanúja, 15 felekezeten kívüli és 176 nem válaszolt. Anyanyelvi megoszlás: 2399 román, 930 magyar, 7 roma és 147 nem nyilatkozott.

Vámfalui Általános Iskola – kéttagozatos: román és magyar tannyelvű osztályokkal működik. A magyar tagozaton összevont osztályokkal – egyre kevesebb a magyar gyermek, összesen 77. Emellett két óvodai csoport is működik, az egyik normál, a másik napközis programmal.

Elérhetőség: Vámfalu, str. Tineretului/Ifjúság u. 801. Villámposta: smvama@yahoo.com. Honlap: http://www.scoalavama.ro.

Igazgató: Tulbure I. Călin Ioan, mobil: 0749203571

Aligazgató: Tiproc Ildikó. Mobil: 0749203572.

A faluban kultúrház és könyvtár működik – a községházának alárendelten.

Vámfalu őrzi a fazekasság hagyományát, a község levéltárában őrzött iratok már 1850 előttről említik. A 20. század elején több mint 30 fazekas működött a faluban, 1950-ben számuk 12-re csökkent, ma pedig csak Istvánfi Géza fazekas folytatja a hagyományt. Akik meglátogatják, megnézhetik, hogyan dolgozik, de ki is próbálhatják, kíváncsiságból a fazekas korongozást.

A vámfalui kerámia megőrizte a 16. századi magyar ólommázas kerámia hagyományait.

2018 nyarán szerveztek egy kerámiai fesztivált, melynek célja az volt, hogy felkeltsék a helyi lakosoknak és nem csak, figyelmét a vámfalui fazekasság értékeire és megbecsülésére. A rendezvény egy konferenciával egybekötött versenyt és vásárt is foglalt magába.

  • Emlékkő Kolos Vince templomépítő lelkész tiszteletére a Református templom előtt, aki Kismarján szül. 1879-ben és élete végéig itt élt. Emelték 2013-ban.
  • Emlékkő Kabay István emlékére (1916–1989) születésének 100., nyugdíjba vonulásának 30. és elhunytának 27. évfordulóján leplezték le 2016-ban.
  • Mária-völgy – jelentős turisztikai szerepe van az ásványvíz és termálvíz forrásai miatt. A melletti lévő tájai, erdői vonzza a megye és szomszéd települések lakosait.
  • Büdössár-fürdő – a falutól 9 kilométerre található, nevét a kénes iszapjától kapta. Kénes vize a mozgásszervi és nőgyógyászati bántalmak kezelésére szolgál.

Itt született:

Katona Zsigmond (1828 – Kecskemét, 1902) gyógyszerész, szőlész és gyümölcskertész.

Vámfaluban kétszer égett le a templom. Az első 1787-ben épült templom és 1827-ben égett le. 1828-ban kezdték el az új templom építését. 1910-ben újra leégett a templom. Amikor Kolos Vince megérkezett 1910-ben a gyülekezetbe, a helyzet siralmas volt. 1911-ben hozzákezdtek az új templom felépítéséhez, ezt használják ma is.

Kabai István 1949-ben érkezett Vámfaluba, és 1986-ig szolgált itt. A második világháború után és a kommunizmus embert próbáló korszakában, amikor az emberek több szempontból is nehéz helyzetben voltak.

Református templom – 1911-12-ben építették Kolos Vince lelkipásztor vezetésével.  

Elérhetőség: 347350 Vama/Vámfalu, Petőfi Sándor u. 939. Telefon: 0261-857008.

Lelkipásztor: Balla Gábor István, mobil 0764-261131.

Az egyház keretében működik a Nőszövetség, zászlaját Müller Kláráról nevezték el.

Polgármesteri hivatal: str. Tineretului 803 sz. Telefon: 0261-857001. Villámposta: primariavama@yahoo.com

Polgármester: Corodan Vasile

Alpolgármester: Sándor Imre Vilmos

Helyi Tanács: RMDSZ: 5 képviselő (Balla Géza, Bocsó Attila, Cseh Attila, Frond Imre, Sándor Imre Vilmos), Nemzeti Liberális Párt/PNL: 3 képviselő, PV (Zöld Párt): 2 képviselő, Liberálisok és Demokraták Szövetsége / ALDE: 2 képviselő, PPU (szociál-liberális): 1 képviselő. A Zöld Párt nevében szerzett mandátumot: Molnar Ioan.

A településen több civil szervezet működik, magyar érdekeltségű nincs közöttük.

Turisztikai Központ működik a faluban.

Vámfalu határában a Büdössár fürdő, mely kitűnő gyógyhatású iszapfürdő, melynek természetes, erősen kénes vize csúzos bántalmakra kitűnő hatású. A Kis-Tálna patak mentén haladva jutunk el a falutól 9 km-re lévő Büdössárra, mely nevét kénes iszapjáról kapta. Kénes vize reumás megbetegedések kezelésére szolgál. A község jelentős turisztikai fejlesztési lehetőségeket kínál.

Turisztikai szerepe van a község területén található Mária-völgyének, amely az ásványvíz és termálvíz forrásai mellett tájaival, erdőivel és bővülő szolgáltatásaival vonzza a megye és a környező települések lakosait.