Civiltérkép

Szilágysámson (románul: Șamșud) falu Romániában, Szilágy megyében

Földrajzi betájolás: Szilágy megyében, Kusalytól északnyugatra fekvő település.Fekvése már-már festői, két szemben álló dombon, egy völgykatlanban, mely nyugatra a Mázsa-patak mentén nyitott. Elérhető a Zilah-Szatmár E81-es főútról Ököritó előtt jobbra fordulva a 20. km-nél, kb. 8-10 km-re a letérőtől.

Szilágysámson nevét 1366-ban említették először a korabeli oklevelek Sampson, Sampsond néven, majd 1430-ban már Sámson néven írták.1366-ig Sámsondi Mihály fia Péter volt a falu birtokosa, azonban ez évben örökös nélkül halt meg, s így birtokát I. Lajos király Jakcsi mesternek ajándékozta.1430-ban viszont már Sándorházi Balázst írták birtokosának.1492-ben Szentkirályi Fábián Ambrus birtoka volt, aki a birtokot Dobai Ferencnek adta el.1563-ban Kőrösi János és Miklós volt a falu földesura.1657-ben Maksai Ferenc és neje Vid Zsuzsánna birtoka volt, aki Bagosi Zsigmondnak és nejének Borbély Annának zálogosította el.1697-ben Vid Zsigmondé volt, aki Mocsolyai Veres Ferencnek adta zálogba.1715-ben 72 lakost számoltak össze a faluban, 1720-ban már 171-en lakták.1847-ben 1039 lakosából 304 görögkatolikus, 735 református volt.1890-ben 1150 lakosából 998 magyar, 1 tót, 138 oláh, 13 egyéb nyelvű, ebből 48 római katolikus, 152 görögkatolikus, 910 református, 2 unitárius, 38 izraelita. A házak száma ekkor 228 volt.Szilágysámson a trianoni békeszerződés előtt Szilágy vármegye Zilahi járásához tartozott.

Az 2011-es népszámlálási adatok szerint Szilágysámson lakossága 1.723 fő, amelynek többsége magyar (91,7%). A főbb kisebbségeket alkotják a romák (4,88%) és románok(1,57%). A lakosság1,86%-ának nemzeti hovatartozása ismeretlen.

Szilágysámsoni Szikszai Lajos Általános Iskola: www.scoalasamsud.ro

Román-magyar tagozatos iskola, elsőtől nyolcadik osztályokig. Nincs bentlakása. Igazgatója Szabó Lajos Otelló.

A falunapok keretén belül tartanak népi és könnyűzenei programokat, ugyanakkor farsangi mulatságokat is, amelyeknek a helyi kultúrotthon ad helyet. Szilágysámsonnak van könyvtára, abban magyar könyvek is megtalálhatók. Igazgatója Püspök Erika, akinek telefonos elérhetősége a következő: 0260629513.

Látványosságnak számít a falu református temploma, ugyanakkor a kultúrház. Emellett említik az 1885-ben épült ortodox templomot is(„Szent Mihály és Gábor arkangyalok”).

Itt született 1825-ben Szikszai Lajos alispán, politikus, továbbá 1871-ben Csizmadia Sándor költő, szerkesztő és politikus.

Vallási szempontból a lakossága többsége református (76,9%), de vannak baptisták(10,27%), pünkösdisták (8,53%) és ortodoxok (1,68%). A maradék 2,03% vallási hovatartozása ismeretlen.

Templomok:

  • Református temploma:a templom építésének ideje ismeretlen, tudjuk viszont Petri Mórtól, hogy 1784-ben már állott, és ekkor zsindellyel fedték be, s azt is, hogy 1837-ben építették a tornyot kőből. A 19. sz. elején építették át. A fennmaradt visszaemlékezések szerint a templom belseje az átépítésig freskókkal volt tele, de az átépítéskor ezeket lemeszelték. Anyakönyvet 1779-től vezetnek.1620 körül Bethlen Gábor fejedelem idejében tért át összes híveivel a református vallásra. Első harangja 1652-ből való. 1784-ben már állott a református templom zsindelyes tetővel, különálló tornnyal. A XIX. század elején a falak freskóit lefestették. Itt született 1825-ben a falu nagy szülöttje Szikszai Lajos, a későbbi – Szilágy vármegye alispánja.A harmadik harangját 1830-ban öntette a sámsoni eklézsia. A templom kőtornyát 1837-ben építették a fatorony helyett, ugyanakkor kitoldották a templomot az akkor még különálló torony felé.1938-ban 1174 lelkes az anyaszentegyház, majd 1941-ben 1201 református lélekről szólnak a feljegyzések. A második világháború idején több klenódiuma elveszett. Templomi padjaiban 236 karzatán 60 ülőhely van.Orgonája 12 regiszteres, amely a legénykarzattal szemben foglal helyet a gyermekkarban. 1970-ben 505 telkes házú falu 1501 lakossal. A templom mennyezete fehér vakolású síkmennyezet. Harangozása hagyományos. A templom délnyugati homlokzata előtt egy 32  méteres torony áll.Rendezett bekerített templomkertje van, virággal beültetett. Jelenleg a Zilahi Egyházmegyéhez tartozik.

Elérhetőségek:

Református lelkész: Szász Bálint Róbert, helyben, 0742763915

Katolikus pap: nincs

Más: nincs adat

A polgármesteri hivatal címe: Fő út 38, Szilágysámson, Szilágy megye, Románia

  1. Pártok: RMDSZ, EMNP
  2. Polgármester: Bántó Zoltán
  3. Alpolgármester: Veres Gábor
  4. Jegyző-titkár: Sopronyi Róbert-István
  5. Képviselői testület: 11 fő, amelyből RMDSZ 10 (Boda László, Bántó Tibor, Veres Gábor, Kis-Juhász Attila, Bálint Károly, Kulcsár László, Fekete Károly, Bernát-Lóránd Ferenc, Csiszár Aladár, Domokos Attila-János), EMNP 1 mandátum

Szilágysámsoni Csígeres Hagyományőrző Csoport

Alapítás éve: ? – nincs adat

Elérhetőség: Szilágysámson

Cél, tevékenység: hagyományőrzés, művelődés, nevelés.

Kapcsolattartó: Bálint Júlia, elnök

Agroturisztikai Panzió (Szilágysámson)