Civiltérkép

Szatmárpálfalva/Pálfalva (románul Păulești) falu és község Szatmár megyében. A községhez további 5 falu tartozik: Ombód (Ambud), Amac (Amaţi) Hirip (Hrip) Pettyén (Petin) és Oroszfalva (Ruşeni). A megyeszékhellyel, Szatmárnémetivel gyakorlatilag egybeépült. Nevét az oklevelek 1428-ban már mai alakjában említették.

Földrajzi betájolás

Szatmárnémetitől keletre, a megyeszékhelytől 5 km-re (DJ193 jelzésű út mentén), a Szamos bal partján található község. Szatmárnémetitől keletre, a megyeszékhelytől 5 km-re, a Szamos bal partján található község. Ennek a közigazgatási egységnek a területén vezetik a Szamosba a Homoród csatornát. Szomszédok Szatmárhegy, Szatmárudvari, Kolcs és a megyeszékhely.

Szatmárpálfalva neve 1379-ben bukkan fel először oklevelekben. Egyesek szerint régen Kis-Szent Máriának nevezték. A Dobrachyak ősi birtoka volt, később a szatmári várhoz tartozott a 17. század végéig. Szatmárpálfalva (Pálfalva). Pálfalva a Dobrachhiak ősi birtoka volt. 1379-ben a Dobrachhy család tagjai Megyeri Simon bán fiainak hatalmaskodásai ellen tiltakoztak. 1399-ben a család tagjai osztozkodtak birtokaikon, s ez osztozkodáskor Dobrachy Pál lett a település ura, majd fiaié lett, akik már Pálfalva Burján néven szerepeltek. 1431-ben Dobray János és László birtoka volt, később pedig a Szatmári vár tartozéka lett, s az maradt egészen 1696-ig. 1626-ban Királydaróczi Debreczenyi Tamás és felesége, Tarjányi Margit szerzett itt részbirtokot. 1703-ban itt a Szamos-part füzeseiben rejtőztek el Rákóczi kurucai, mikor Szatmárt ostromolták, s itt volt a táborozás középpontja is. 1749-ben Eötvös László, Sándor és Imre, valamint a Szeleczky és Szögyéni családok is részeket szereztek itt, de a település fő birtokosa azonban a gróf Teleki család lett, s az övék maradt a 19. század végéig, ekkor Gerando Attiláé lett. Jelentősebb birtokosai a Debreczeni, Eötvös majd a Teleki család és annak leszármazottai a De Gerando-k voltak.

A 20. század elején Gerando Félix és Horváth Bertalan volt Szatmárpálfalva birtokosa.

Gazdaság

Legjelentősebb megélhetési forrása a mezőgazdaság, de a megyeszékhely közelsége számos befektetést vonzott már. Ipari egységek települtek a községbe és ez a jelenség valószínűleg tovább fog folytatódni. A Szamos közelsége révén homokkitermelés is folyt a községben.

1930-ban 4477 fő volt a lakósság (1897 román, 2373 magyar, 6 német), 1956-ban 4607 fő (2136 román, 2461 magyar, 7 német), 1966-ban 4541 fő (2007 román, 2524 magyar,5  német), 1977-ben 4908 (2227 román, 2518 magyar, 21 német), 1992-ben 4200 fő (1 789  román, 2 005 magyar, 20 német).

2002-ben közepes méretű községek sorába tartozott a maga 4359 fős lakosságával, ami pedig a nemzetiségi megoszlását illeti, legnagyobb arányban, 47,32%-ban magyarnak vallották magukat az itteniek, 43,31% a román nemzetiségűek és 9,06% a romák aránya.

A 2011-es népszámlálás szerint Szatmárpálfalván 4909 fő lakik, román 1909 (38,89%), magyar 2284 (46,12%), és roma 510 (10,39%).

A községben két általános iskola működik. Az egyik a községközpontban, és ez román tannyelvű. A másik Ombód faluban, és itt magyar a tanítás nyelve.

Pálfalvi Általános Iskola

Elérhetőség: Pálfalva, Fő utca 89. Telefon: 0261-757314. Villámposta: scoalagimnazialapaulesti@yahoo.com

Igazgató: Simona Iederan, mobil 0741-658689.

Soltész János Általános Iskola, Ombód

Ombód a Szamos bal partján Szatmárnémetitől keletre 5 km-re található. Az Ombódi Soltész János Általános Iskolába csak magyar tagozat működik az előkészítő osztálytól a VIII. osztályig. A tanulók Ombódról, Szatmárpálfalváról és Pettyénből származnak. A szomszéd falvakból érkező gyerekek naponta ingáznak, biciklivel, autóbusszal, és az iskola kisbuszával. Az Ombód és Szatmárpálfalva közötti távolság mindössze másfél kilométer.

Az intézmény jól felszerelt, van informatika-, biológia-, fizika- és kémialaboratórium. 2007-ben felújították a tornatermet és sportpálya is található. 2007-től központi fűtéssel és modern WC/ mosdó helyiségekkel alakítottak ki.

Elérhetőség: Ombód falu, Pálfalva község, Templom u. 130. Telefon: 0261-757315. Villámposta: scoalaambud@gmail.com.

Igazgató: Hajer József

A községi kultúrház épülete javítás alatt. Itt működik a községi könyvtár is.

Megemlítendő, hogy a faluban edzőtermet is kialakítottak.

Rendezvények: a községközpontban és a hozzá tartozó falvakban a falunapok illetve a helyi hagyományok őrzését célzó rendezvények kiemelt fontosságúak.

  • Falunap, Szatmárpálfalva – indult 2008-ban, szervezi a polgármesteri hivatal.
  • Aratóünnep – egy ideje több helyen szerveznek ilyet, az 1989 előtti termésnapi ünnepekre utal vissza – Pálfalván októberben szervezik, főleg román programmal.
  • A református templom (1890) – információk a református egyház menüpontnál.
  • Teleki Blanka. A település leghíresebb személyisége, a magyar nőnevelés úttörője és a szabadságharc elkötelezett híve, aki 1849-től 1851-es letartóztatásáig a pálfalvi Teleki kastélyban lakott és tevékenykedett. Segítette a bujdosókat, akik Erdélybe kívántak szökni és az utókor számára anyagokat gyűjtött a Szabadságharcról. Emma húgával folytatott levelezése nyomán, aki akkor Párizsban élt, lepleződött le a császáriak előtt. Letartóztatták és elhurcolták Pálfalváról, 10 év várfogságra ítélték, amiből hatot kellett letöltenie.

Neki állít emléket a római-katolikus kápolna falán elhelyezett emléktábla és a református templomkertben az ő, a húga (Teleki Emma), és annak férje De Gerando Ágost portréjával díszített fehér sztélé, mely Balogh István szobrászművész alkotása.

  • Teleki Blanka emlékszobája 2001-ben avatták fel
  • A II. világháború hőseinek emléktáblájafelavatták 1999-ben
  • Teleki–obeliszk.
  • Teleki Blanka grófnő (1806–1862) a nőnevelés úttörője, a szabadságharc híve.

A lakosság vallási megoszlása a következő: reformátusok (41,01%), ortodoxok (39,05%), római-katolikusok (7,23%), görög-katolikusok (4,14%) pünkösdisták (2,73%).

Református egyházközösség

A református egyház mostani temploma 1890-ben épült, tornya eredetileg fából készült és csak az 1941-42-es felújításkor építettek tégla tornyot.

Lelkész: Kiss József, mobil: 0745360629, villámposta: jkissprot@yahoo.com

Ortodox templomOrtodox temploma 1938-ban épült.

Római katolikus kápolna – 1940-ben készült.

Polgármesteri hivatal.

Elérhetőség: Pálfalva, Fő utca 83. Telefon: 0261-757355, villámposta: comunapaulesti@yahoo.com, paulesti@cjsm.ro

Polgármester: Zenoviu Stelian Bontea, mobil 0748-824369; 0762-691701.

Villámposta: bontea_zenoviu@yahoo.com

Alpolgármester: Cătălin Daniel Fekete, mobil: 0754-690143. Villámposta: catalin_daniel90@yahoo.com

Jegyző/Titkár: Bernat Manuela Eva.

Helyi Tanács: RMDSZ 6 mandátum (Varga Sándor Ottó, Rakos Tibor Olivér, Farkas Sándor, Botos Sándor, Szilágyi Levente, Nagy József), Szociáldemokrata Párt / PSD 5, Nemzeti Liberális Párt / PNL 4 mandátum.

Testvértelepülések

Magyarország: Seregélyes nagyközség

Teleki Blanka Nőszövetség – az egyház mellett működik.

http://www.zothmar.ro/comune/paulesti/index.html.hu.html

Primaria Paulesti

https://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_nemzetisegi_Erdely_1930_1992/?pg=227&layout=s&fbclid=IwAR3ARpHjaJ7y2EjeCzxfPuDzuWHaBbmlCsmPPcC-8uliphancU2xljjreN4

http://www.boon.hu/vasrnap-volt-szatmrplfalva-napja/news-20080824-06081000

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szatmárpálfalva

https://www.cjsm.ro/hu/administratie/paulesti/