Civiltérkép

Piskolt (románul Piscolț, németül Michelsdorf, Pischkolt) település Szatmár megyében, Észak-nyugat Romániában. Három település tartozik a községhez Piskolt, Piskoltliget (Scărișoara Nouă) és Reszege (Resighea).

Közigazgatásilag határos: Nyugaton Magyarországgal és Szaniszlóval (Sanislău), délen és dél-nyugaton Érkörtvélyessel (Curtuişeni), Péterfalvával (Petreşt), dél-keleten Érednréddel (Andrid).

Piskolt az 1800-as években jelentős település volt, mezővárosi rangot kapott, pecsétje megvan. A 20. század elején a községhez tartozott Szent-Miklós, Csanálos és Zöldrész puszta is. A trianoni békeszerződés előtt Piskolt Bihar vármegye érmihályfalvi járásához tartozott.

Nevét először 1322-1323 között említik egy oklevélben Pyskolth néven. Később pápai tizedjegyzékben Villa Piskolch néven írják.

2017: ideiglenes határátkelő Szaniszló és Ömböly között, a község szomszédságában.

 Földrajzi behatárolás

A megye dél-nyugati részén, Nagykárolytól délnyugatra, Érendréd és Mezőpetri között fekvő település. Országúton a Szatmárnémetit és Nagyváradot összekötő DN19-en lehet megközelíteni. Szatmárnémetitől 54 km-re és Károlytól 18 km-re van. Nagyságát tekintve közepes méretű község. Vasúti állomása is volt.

Nevének eredetével kétségek vannak, egyes források szláv eredetűnek említik. 1369-ban a szentjobbi apát kérésére a Piskoltot elhatárolják a Reszegi Sándor fia Balázs Reszege birtokától.

1454-ben vámhelyként tartották számon, ekkor már Szatmár vármegyéhez tartozik. A település földesurai közé tartoztak a Rhédey és Komáromi családok, később pedig a gátaljai Gorove család is birtokot szerzett.

1663-ban Haszán váradi pasa fegyverrel támad a szaniszlóiakra és a piskoltiakra.

 1. május 14-én született a piskolti röpirat, amely felszólítja a megyéket, hogy a lengyelek példájára szövetkezzenek az Ausztriai Ház uralmának megdöntése érdekében. Részlet a szövegből: „Ha még el nem aludt mibennünk magyarokban a mi híres őseink vére, ha még pihedegél mi bennünk a Bellona asszonytól béoltott vitézség, gerjesszük fel tehát magunkban, mivel most felderült napunk sugára hozza magával, hogy az ausztriai despota ház súlyos igáját vessük ki nyakunkból.”

A 20. század elején egy gőzmalom és egy olajütő is működött. Ekkor még a szent-jobbi apátság birtoka volt.

A falu lakossága az évek során jelentősen csökkent. Az 1930-as népszámlálást követően az összlakosság 4204 fő volt (ebből román 2765 míg magyar 1046, német ajkúak pedig 133 voltak). Az 1956-ban végzett számláláskor 4963 lékszámot írtak össze, melyből románok 3644, magyarok 1306 és németek 8-an voltak. 1966-ban a 4540 lakosból románok 3398-an, a magyarok 1140-en maradtak. 1977-ben a faluban 3797 lakos élt, melyből 2736 román és 1032 magyar, valamint 12 személy németnek vallotta magát.

Az 1992-ben végzett népszámlálási adatok szerint az összlakosság 3107 fő, melyből a román lakosság 2171, a magyar 852 és német 6 fő. A 2002-es népszámlálás alapján az összlakosság 3263 fő, ebből román 2020, magyar 796, roma 433, ukrán 4, német 10 fő.

2011-es hivatalos adatok szerint az összlakosság 3161 fő, melyből román 1825, magyar 780, roma 470, német 8, és 76 személy nem nyilatkozott az etnikai hovatartozásáról.

Az oktatás három épületben működik. Az első épületet 1965-től használják, melyhez kilenc osztályterem tartozik, melyből három terem laboratórium: számítástechnikai labor, biológiai labor és kémia-fizika labor. A második épületnek hat osztályterme van az általános iskolai oktatáshoz. A harmadik épületben öt tanterem van. Ebben az épületben van egy tanári szoba, és egy könyvtár. Az iskolának 25 új számítógépe van, az iskolai könyvtár állománya 12 000 kötet. 2009-ben épült egy új sportcsarnok. 2013-ban készült el az új óvodaépület.

A nyolc osztályos faluban általános iskola működik, román és magyar tagozattal.

Elérhetőség: Piskolt, Szabadság u. 289. Telefon: 0261-824612, villámposta: scpiscolt@yahoo.com.

Igazgató: Dutescu Lidia

Aligazgató: Zancu Stefaná

A községben kultúrotthon működik. Ugyanitt, a Szabadság u. 60 sz. alatt működik a községi könyvtár is (telefon 0261-824802). Van könyvtárosa is.

Együttesek:

 • Mistiquel tánccsoport
 • Fekete Tulipán roma tánccsoport

Rendezvények:

 • Zöldségtermesztők fesztiválja – július hónapban, 2014-ben indult. Szervező a polgármesteri hivatal. A színpadot az iskola udvarán állítják fel.
 • A község napja: minden év augusztusában.
 • Református templom, Piskolt, épült a 15. Században, műemlék.
 • Móc múzeum: néprajzi anyag, Piskoltligeten található
 • Gorove János kúriája – ma is megvan, turisztikailag nem hasznosítják.
 •  
 • Sárváry Pál (Piskolt, 1765 – Debrecen, 1846) matematikus, a debreceni kollégium híres tanára. 1782–1785 között a debreceni kollégium hallgatója. Ugyanitt hallgatott teológiát; főiskolai tanulmányait 1792-ben fejezte be. Göttingenbe ment tanulmányútra, ahol 1795-ben filozófiai doktorátust szerzett. 1795-ben foglalta el a debreceni kollégium mennyiségtan, természettan és bölcselet tanszékét. 1797-ben elsőnek kezdett el magyar nyelven előadni. Arany Jánosnak is tanára volt, aki róla írta Agg Simeon c. költeményét. Sokat tett a debreceni rézmetsző iskola fellendítéséért. 1832-től az MTA tagja.
 • Szabó Béla (Piskolt, 1935 – ) agrármérnök, mezőgazdasági szakíró. 1960-ban a kolozsvári Mezőgazdasági Főiskolán szerez diplomát. Ezt követően a piskolti termelőszövetkezetben majd a Községi Mezőgazdasági Központban dolgozott. Első írása a Korunkban jelent meg, majd a hazai sajtóban, szaklapokban.

Piskolt Szent István idejében királynői birtok, majd Szent László idejében a szentjobbi bencések birtoka volt. A pápai tizedjegyzékben 1339-ben feltűnik a település neve, ebből arra lehet következtetni, hogy a papja és temploma is volt. A toronyról és a harangról csak 1796-tól találunk feljegyzéseket, és a harangot máig használják. A templom második harangja 1796-ban elhasadt, Teleki Mária grófnő újra öntette. Később újra elrepedt és Rhédey Ádám Nagyváradon öntette újra. A településnek lett egy harmadik harangja is amit Gellért Imre és felesége Vajda Zsuzsánna 1880-ban adományozta az egyháznak. Ez a harang 1893. július 16-án szólalt meg először. A második és harmadik harang az első világháborút követően tönkrement, ugyanis ledobták őket a toronyból, töretlen állapotban az érmihályfalvi vasútállomásra kerültek, nincs róluk információ. A templom negyedik harangját 1925-ben öntette a gyülekezet közadományból, mely ma is működik. Az ötödik harangot 2014-ben öntették Székelyföldön Lázár Imre öntödéjében, össze van hangolva a nagyharanggal. A templomot felújították 2014-ben.

A felekezeti megoszlás 2011-ben: ortodox 1986, református 745, katolikus 209, pünkösdista 37, görög katolikus 98.

Református templom Piskolt

Elérhetőség: Piskolt 328 sz. Telefon 0261-824604, mobil 0745-656006, villámposta gedeonlkp@freemail.hu.

Lelkész Csáki Gedeon

A helybéli római katolikusok a Mezőpetri plébánia filiája, minden vasárnap misézik itt Szinovácz György plébános.

A görög katolikus templom 1869-ben épült, helyben nincs magyar egyházközségük.

 • 2007-ben felavatták a piskolti polgármesteri hivatal új épületét, ezzel hosszú kálvária zárult le. A polgármesteri hivatal épülete 2001-ben, bírósági döntés révén visszakerült a református egyház tulajdonába. A polgármesteri hivatal megvette és felújította a hajdani mezőgazdasági termelőszövetkezet kétszintes székházát, ez az új községháza.

  Polgármesteri hivatal.

  Elérhetőség: Piskolt, Fő utca 62. Telefon 0261-824.800, Villámposta: primariacomuneipiscolt@yahoo.com. Holnap: www.primariapiscolt.ro.

  Polgármester: Cosmin Vasile Varga (PNL)

  Alpolgármester: Kovács Endre, villámposta: viceprimar@primariapiscolt.ro.

  Jegyző/titkár: Valeriu Lucian Opritoiu.

  Helyi Tanács 13 tanácsos.

  • Nemzeti Liberális Párt / PNL – 5 mandátum
  • Szociáldemokrata Párt /PSD – 4 mandátum
  • Liberálisok és Demokraták Szövetsége / ALDE – 2 mandátum
  • RMDSZ – 2 mandátum: Kovács Endre, Nagy Imre.

Piskolti Hagyományőrző Egyesület , bejegyzett (2014)

Cél, tevékenység: kultúra, hagyományőrzés

Elérhetőség: Piskolt 328 sz. Telefon: 0756-684727. Villámposta: torokistvantamás@yahoo.com.

Elnök: Török István.

 

Helyben és a közeli településeken nincs szállás – csak Nagykárolyban.