Civiltérkép

Mezőterem (románul Tiream, németül Wiesenfeld) község Szatmár megyében. Első említése 1357-ben, ekkor Banknetereme név alatt jelent meg. További névalakok: 1383-ban Posanetherme, 1431-ben Therem és 1449-ben Gernez al. Therem.

A község a következő falukból tevődik össze: Mezőterem, a községközpont, Portelek és Vezend.

Földrajzi betájolás

Mezőterem a Partium régióban, a Nagykárolyi-homokhátság keleti szélén és az Érmellék északi-keleti csücskének találkozásánál fekszik A község a 108N megyei úton található, 44 km távolságra Szatmárnémetitől és 8 km-re Nagykárolytól. A falun áthalad a Tasnád-Nagykároly vasútvonal is.

1215-ben már lakott hely, plébániáját 1332-ben említi a Regestrum. A terület a 14. és 15. század között a Kaplon nemzetségből való Vetési, Bagossy, Csomaközy és Károlyi családok uralma alatt volt. A 14. században a Vetési családé volt. A reformáció elterjedésével, 1555-ben a lakossága kálvinistává válik, valamint a temploma is. A II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc után, gróf Károlyi Sándor (1669-1743) a szomszéd községekből római katolikus vallású sváb lakosokat telepít ide. 1572-ben új adományt kaptak az egész területre Vetési János, Márton, Péter és László. Ettől kezdve, a Mezőterem előnév alatt jelenik meg. 1601-ben Mezőszentmiklósi János is kapott adományként egy részt, majd 1697-ben Köpösdi Tolvaj Gábor és Károlyi István és Sándor az egészet megkapták. Azóta a legnagyobb része a Károlyi birtokban volt.

A község hajdan tiszta magyar volt, de Károlyi Sándor a szomszéd községekből római katolikus svábokat telepített ide, akik a református templomot 1777-ben elfoglalták, az új templomot pedig 1859-ben építették. A katolikus sváb lakosság 1810-1816 között nagyszámban megnövekedett, a régi temploma helyett, nagyobb templom építését határozta el a szatmári egyházmegye „második alapítója, a városépítő” nagy püspöke Hám János, és a Szent kereszt felmagasztalására szentelték fel.

1945-ben a község lakosaiból 295 személyt deportáltak a Szovjetunióba.

1930-ban a községnek 3661 lakosa volt. Ebből 2123 román, 84 magyar és 1379 német volt. 1956-ban a 3780 lakosából, 2041 román és 1652 magyar és 3 német volt. A magyarok száma, 26 év alatt, 1568-al gyarapodott. 1966-ban a 3641 összlakosságból, 1911 román, 1729 magyar és 1 német volt. 1977-ben a 3114 lakosból, 1496 román, 1230 magyar és 252 német volt.

Az 1992-es népszámlálási adatok szerint, a 2489 lakosából, 1183 román, 291 magyar és 831 német nemzetiségű volt. 15 év alatt, a magyarok száma 939-el csökkent. Anyanyelv szerint: 1207 román, 775 magyar és 503 német. A vallási összetétel a következő: 1140 görög keleti, 1216 római katolikus, 28 református, 98 görög katolikus, 1 pünkösdista és 2 baptista.

2002-ben összesen 2358 lakosa volt. Ebből 1138 román, 694 magyar, 190 roma, 332 német és 4 ukrán. Felekezeti megoszlás: 1153 ortodox, 1066 katolikus, 67 református, 7 pünkösdista, 52 görög katolikus, 1 unitárius, 11 baptista és 1 felekezeten kívüli. Anyanyelvi megoszlás: 1182 román, 1076 magyar és 4 ukrán.

2011-ben a 2226 összlakosságból, 914 román, 527 magyar, 448 roma, 243 német és 93 nem nyilatkozott. Felekezeti megoszlás: 976 ortodox, 900 katolikus, 80 református, 96 görög katolikus, 4 pünkösdista, 61 baptista, 12 felekezeten kívüli és 93 nem válaszolt. Anyanyelvi megoszlás: 939 román, 1152 magyar, 15 roma, 24 német és 93 nem nyilatkozott.

Mezőterem mai lakossága mintegy 80 százalékban sváb származású magyarok.

Mezőteremi Általános Iskola. Működnek román és magyar osztályok is egyaránt. 1. osztálytól 8. osztályig van oktatás.

Elérhetőség: Tiream, str. Vezendiului nr.245. Telefon: 0261873610

Igazgató: Osotzki Adél

Mezőteremen található egy kis kultúrház, a Mezőterem község napját itt szokták megrendezni augusztusban.

Mezőteremi halastó és szabadidőközpont – lehet horgászni, pihenni, emellett ott található egy vendégváró is, ahol különböző italokat is lehet fogyasztani.

Más rendezvények:

  • Szüreti bál
  • Kirbáji mulatság- a régi hagyományok felelevenítése céljából megrendezett bál.
  • Falunap – multikulturális.
  • Hősi Halottak Emlékoszlopa- a második világháborúban elesettek emlékműve, melyet a katolikus temetőben található. 2018-ban újították fel.
  • Római katolikus templom- a már említett templomot, 2012-ben újították fel. Benne értékes festmények és szobrok találhatók.
  • Római katolikus kápolna- 1890-ben építették.
  • Ortodox templom- 1770-ben épült fel.

1716-ban, nemes Nyúzó Mihály, Rákóczi ezredes kapitánya itt hunyt el, miután a felesége megmérgezte.

Itt született 1883-ban Haller György tájképfestő, grafikus és rajztanár.

1916-án itt született Sipos Ferenc plébános és egyházíró, ordinarius subtitutus az egyesített Szatmár-Nagyváradi Egyházmegyében, 1982 és 1990 között a különválasztott szatmári egyházmegye apostoli kormányzója, amikor a pápa Reizer Pált nevezte ki szatmári megyés püspökké.

  1. augusztus 8-án született itt Valdman István geológus és geológiai szakíró, a nagybányai Érckutató Intézet igazgatója.

A római katolikus egyház története

Gróf Károlyi Sándor, a szabadságharc után, katolikus svábokat telepített ide. A 18. század végén, amikor a reformátusok elhagyják a települést, a nagykárolyi piaristák vették át a templomot és 1833-ig végzik a falu lelki gondozását. Az 1810-1816 közötti svábok száma emelkedése miatt, a szatmári egyházmegye nagyobb templom építéséről döntött. Így az új templom 1854 és 1859 között épült fel a Szent Kereszt Felmagasztalása tiszteletére és Dr. Haas Mihály szatmári megyéspüspök szentelte fel. Az egyházközség 1860-ban vált önálló plébániává.

Cím: Str. Mica 510, Tiream, Satu Mare

Telefon: 0261 873 617

Plébános: Skurka Dezső

A református egyház története

A reformáció idején, a lakosság kálvinistává vált, így a temploma is. A 18. század végén a reformátusok elhagyták a települést a sváb és román betelepítéseknek köszönhetően. Utoljára a falu a 17. században volt református anyaegyházközség. Az utolsó református lelkész 1778-ban szolgált.

  1. január 8-án alakult meg újra a református gyülekezet, Báthori Gyula lelkész segítségével, aki Gencsről szolgált be 2015-ig. Azóta, Kurta Szabolcs lelkész vette át helyét. A gyülekezetben családlátogatás, imahét és más tevékenységek zajlanak. 2017 óta elkészült az Aranykönyv, anyakönyv és szervezet gyülekezeti tevékenység zajlik.

Cím: 447325 – Mezőterem, Bánat utca 1. Szám

Telefon: 0040744511934

E-mail: kurtaszabolcs@gmail.com

Polgármesteri hivatal: 447325 Tiream, Str. Principala, Nr. 490

Telefon: 0261873601, 0261873718

E-mail: primaria.tiream@gmail.com, primaria@tiream.ro

Polgármester: Tar Miklós (Magyar Polgári Párt)

Alpolgármester: Budai Csaba (Magyar Polgári Párt)

Helyi tanács: MPP: 4 képviselő (Budai Csaba, Magdas Erzsébet, Schrepler Imre, Vinkler Valter); PSD: 1 képviselő; PNL: 1 képviselő; ALDE: 2 képviselő; FDGR (Romániai Német Demokrata Fórum): 1 képviselő; EMNP: 1 képviselő (Kontz Zoltán)

http://mariaradio.ro/het-plebaniaja-mezoterem

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Borovszky-borovszky-samu-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-1/szatmar-varmegye-17E72/szatmar-varmegye-kozsegei-vende-aladar-17FE9/mezoterem-18182/

https://www.cjsm.ro/administratie/tiream/

https://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_nemzetisegi_Erdely_1930_1992/?pg=223&layout=s&fbclid=IwAR1lFzl6axZk7EaNrOZPIVmxNWGUeqJ0nVJ1DiECtVLpIjsDX4iBWFzD6is&query=Mez%C5%91terem

http://nepszamlalas.adatbank.transindex.ro/index.php?keres=Mez%F5terem&megye=0&x=0&y=0&pg=telepuleslista

http://www.tiream.ro/wp-content/uploads/2017/02/Componen%C5%A3a-Consiliului-local-Tiream.pdfhttp://www.wikiwand.com/ro/Comuna_Tiream,_Satu_Mare

https://scoli.didactic.ro/scoala-cu-clasele-iviii-tiream

https://www.szatmariegyhazmegye.ro/a-szatmari-egyhazmegye-papjai/

http://mezoterem.hupont.hu/2/szorakozas

http://www.frissujsag.ro/emlekmuvet-avattak-mezoteremen/