Civiltérkép

Mezőfény (románul Foieni; németül Fienen) falu és község Szatmár megyében, nincs hozzá csatolt falu. Határos települések: Csanálos, Nagykároly, Csomaköz. A település neve már az 1332-1337-es pápai jegyzékben szerepel, 1410-ben Feen alakban írták. További névalakok 1410 – 1518 között: Feen, Fentelek, Feeny.

A 20. század elején a gróf Károlyi család volt a település fő birtokosa. Akkor Fényhez tartozott Kigye puszta és Körmeirtvány is – ma már nem lokalizálhatóak.

Földrajzi betájolása

Mezőfény, a Szatmári síkságon fekvő, Nagykárolytól nyugatra található, az Ecsedi-láp mellett fekvő régi település, az Érmezőn, Szatmár megye dél-nyugati részén, a megyeszékhelytől megközelítőleg 40 km távolságra, Nagykárolytól 5 kilométerre. A helységet a Fekete Völgy patak szeli át. Autóval megközelíthető Szatmárnémeti irányából a DN19-es nemzetközi műúton, Nagykároly felé a DJ196B megyei út vezet innen. Csanálossal a 47-es községi út köti össze.

A Kaplon nemzetséghez tartozó Károlyi család birtokai közé tartozott. Károlyi Merhárd telepítette be 1325-1351 között, s valószínűleg ekkor épülhetett első temploma is. Birtokai voltak itt a Károlyi, Vetéssy és Bagossy családoknak. 1411-ben vita támadt a faluért, amikor is igazolást nyert, hogy a Károlyi család sarja alapította, tehát őket illeti. 1419-ben a Károlyi család tagjai új adományt kapnak rá. 1468-ban Fény település már teljes egészében a Károlyiak birtoka volt. Ekkor Károlyi László zálogba adta Endrédi Nagy Ferencnek.

1658-ban a települést a tatárok lerombolták. 1687-1711 között másodízben is lerombolták és lakatlanná vált.

1720-ban gróf Károlyi Sándor Németországból való svábokat telepített ide, itt katolikus templomot építtetett, plébániát alapított. E telepesek Ulm és Würtenberg vidékéről származó kézművesek és mezőgazdászok voltak.

A 20. században fogyatkozott meg a svábok száma, a Szovjetunióba (malenkij robot) több mint 300 mezőfényi lakost hurcoltak el 1945-ben, akik közül sokan soha nem jöttek vissza. A kivándorlás leapasztotta a közösséget, de a kitelepülők nagy része megtartotta házát és gyakran hazalátogat.

Népessége Varga E. Árpád statisztikája szerint:

Év

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1941

1956

1966

1977

Összes

1206

1336

1549

1770

1784

1851

1985

2145

2268

2344

Román

20

11

47

32

23

42

39

55

Magyar

100

143

1363

1748

13

115

1770

2100

2228

2199

Német

1082

1181

185

22

1724

1600

157

3

90

Az 1992-es népszámlálás adatai: összlakosság 2053 fő, ebből román 53, magyar 941, német 1057. A 2002-es népszámlálás eredményei: összesen 1883 lakos, ebből román 53, magyar 1045, német 783. De ha nem a nemzetiséget, hanem az anyanyelvet vesszük alapul, akkor 51 román, 1814 magyar és 15 német lakott a faluban.

A 2011-es népszámlálás adatai: összlakosság 1837. Román 70, magyar 1267, német 389. Hat személy nem nyilatkozott a nemzetiségi hovatartozásáról.

2011-ben Mezőfény lakóinak vallási megoszlása a következő volt: ortodox 43 (2,34%), római katolikus 1718 (93,52%), református 38 (2,06%), görög katolikus 29 (1,57%), adventista 1, Jehova tanúja 1, más 5 és 2 személy nem nyilatkozott.

A mezőfényi iskolában jelentős felújítás folyik évek óta. Az iskola mellett sportterem is van. A mezőfényi Általános Iskola magyar tannyelvű, előkészítő osztály után következnek az I-VIII. osztályok. Nincs összevont osztály, de a gyermeklétszám nem magas. Minden pedagógus szakképesítéssel rendelkezik és véglegesen kinevezett. Az iskolában 170-en tanulnak. Az iskola mellett óvoda is működik.

Elérhetőség: Mezőfény 79.sz. Telefon: 0261-874608.

Igazgató: Heinrich Tamás.

A falu Kultúrotthona a helyi rendezvények helyszíne, 1994-ben építették, nagy terme 400 férőhelyes. Elérhetőség: Mezőfény 470 sz. Telefon: 0261-874798.

Több együttes működik a faluban: ifjúsági kórus (Gyertyaláng), egyházi kórus (Szivárvány) – mindkettőt éveken át Prógli Éva zenetanárnő vezette. A helyi fúvószenekar minden rendezvényen fellép, vezetője Czier Zsolt. A rendezvények kedvelt színfoltját nyújtja a helyi mazsorett csoport.

Könyvtár is működik a faluban, pontosabban a kultúrház épületében,1960-ban hozták létre. Könyvtáros: Bernáth Mária.

A fiatalokat szolgálja a Bárka közösségi- és hittanterem.

Rendezvények:

A rendezvények szervezői: polgármesteri hivatal, a Fröhlich Sport- és Kulturális Egyesület, olykor a Megyei Tanács is társul.

 • Borverseny (február hónapban), indult 2001
 • Falunap (június), indult 2000
 • Mezőfényi Lovasnap (augusztus vagy szeptember), indult 2000
 • Fúvószenekarok találkozója, indult 2001
 • Mezőfényi kulturális napok (május), társszervezők a Megyei Tanács és a Német Fórum (NDF)
 • Mezőfényi Nyárindító Fesztivál (június)
 • Szüreti bál (szeptember vagy október)
 • A már említett:

  • Katolikus templom (1785) – Mezőfényi Szent Mihály plébánia
  • Római katolikus kápolna (1740)
  • Homokdűne-rezervátum: A település területén található természetvédelmi terület a Fényi Homokdűnesor. A Fényi Erdő védett területtel összefüggő tájegység. Az homokdűnék tölgyesei a Natura 2000 természetvédelmi hálózat részei.
  • Malomipari kiállítás: A régi malom épületében malomipari kiállítás tekinthető meg.
  • Homokbánya.
  • Malomipari kiállítás

  Emlékidézés:

  Az első világháborúban elhunytak számára 1943-ban Márton József plébános által emeltetett márvány-emlékművet 2000-ben felújították. Visszahelyezték az emlékműre a turulmadár-szobrot, ami megcsonkítása előtt díszítette.

  Prógli Éva emléktábla. A helyi születésű kiemelkedő pedagógus, karvezető, a megyeszerte ismert és elismert tanárnő előtti tiszteletként. (Bíró Lajos munkája, 2018)

Itt született: 

Teiszler Pál  (1932 – Pharkirchen, 1988) magyar nyelvész és nyelvjáráskutató, kolozsvári egyetemi tanár.

Prógli Éva ( ? – Mezőfény, 2010) zenetanár, karvezető, énekkar alapító.

Gnandt István (1952 – ) képzőművész, 1988 óta Németországban élő, részt vesz itthoni tárlatokon.

 

A régi templom a 14. században épült. Ezt átvették a protestánsok, majd 1720-ban ismét katolikussá lett. 1748. június 7-én gróf Barkóczy Ferenc egri püspök látogatást tett a szatmári esperesi kerületben, amelynek során meglátogatta a mezőfényi plébániát is. A plébánia egyik legrégibb és legértékesebb írásos emléke az erről a látogatásról szóló jegyzőkönyv, ez megemlíti és méltatja a Szent Mihály tiszteletére épült templomot. A hívek száma már akkor meghaladta a 700-at, az 1777-es látogatás alkalmával (Eszterházy Károly püspök) kifejezetten meghagyta a plébánosnak, győzze meg a kegyurat, hogy új templomot építsen, mivel a régi templom egyrészt összedőléssel fenyegetett, másrészt pedig kicsinek bizonyult.

Az új, mai templom alapkövét 1783. július 2-án tették le gróf Károlyi Antal jelenlétében, és 1785-ben Hartmann Antal szatmár-ugocsai főesperes szentelte fel az új templomot, az előző templomhoz hasonlóan Szent Mihály főangyal tiszteletére. Az 1834. október 15-én a földrengés következtében elferdült a templom tornya, ezt 1838-ban javították ki. A templomot 1900-ban újból felújították. A főoltáron Szent Mihály arkangyalt ábrázoló boltíves festmény látható, amit színes márvány utánzatú oszlopok zárnak közre. A toronyban 3 harang van. A Szent Júdás Tádé öregotthonban minden hónapban egyszer miséz a plébános

A római katolikus kápolna 1740-es.

Szent Mihály plébánia

Elérhetőség: Mezőfény, Fő utca 498. Telefon: 0261-874620.

Plébános: Czier István Csaba.

 

Polgármesteri Hivatal

Elérhetőség: 447135, Mezőfény, Fő utca, 469 szám, Szatmár megye Telefon: 0261 – 874601 / 874798, 0261-874609. Villámposta: contact@consiliullocalfoieni.ro   

Polgármester: Brém László (RMDSZ), villámposta: primar@consiliullocalfoieni.ro

Alpolgármester: Nagy Zoltán (RMDSZ)

Helyi Tanács: RMDSZ 7 tanácsos (Hund István, Menninger Loránt, Menninger Péter, Nagy Mónika, Nagy Zoltán, Pelok Levente, Várkuti Norbert), Német Fórum 4 tanácsos (Czier Zsolt,  Heinrich Mihály, Knecht Csaba, Tempfli Tibor)

Testvértelepülés

 • Magyarországról: Nyírtura.
  • Mezőfényi Szeretetszolgálat – helyi csoport működik.
  • Fröhlich Sport és Kulturális Egyesület

  Alakult:

  Cél: kulturális és sportrendezvények szervezése

  Elérhetőség: Mezőfény

  Vezető: Heinrich Györgyi.

  • Kéz a kézben Egyesület

   

A Fényi Erdő védett területtel összefüggő tájegység, az itteni homokdűnék tölgyesei a jövőben külön védelem alá kerülhetnek, hiszen a Natura 2000 természetvédelmi hálózat részei. Az erdőben Vadászkastély.

Szállás: Erdészeti Hivatal Vadászháza.