Civiltérkép

Földrajzi betájolás

Magyarkecel (románul: Meseșenii de Jos) falu Romániában, Szilágy megyében. A község a Meszes-hegység lábánál, a Krasznai medencében fekszik, teljes területe 62,86 km². Közigazgatásilag a következő falvak alkotják: Magyarkecel – a község központja, 12 km-re található Zilahtól – Egrespatak, Gurzófalva és Oláhkecel.

A falvak első írásos említései a XIII-XVI. századokból származnak (Magyarkecel – 1341, Oláhkecel – 1213, Egrespatak – 1361 és Gurzófalva – 1549).

A községközpont Magyarkecel falu román neve az 1920-as évekig Cățălul Unguresc, majd a magyar jelző eltüntetésére 1956-ig Cățălușa (hangtani hasonlóság, nőstény kutyakölyköt jelent), azóta a mesterséges Meseșenii de Jos (tkp. alsómeszesfalva jelentéssel).

Nevét Petri Mór a török kopasz szóból eredezteti.

Magyarkecel  1968 óta községközpont. Hozzá tartozik Románkecel, Gurzófal-va és Egrespatak. A négy falu összlakossága 3028 fő (1992), ennek 24%-a él a községközpontban.

A Meszes közelében meghúzódó falu története szorosan összefügg a környező, meszesalji települések, elsősorban Románkecel és Krasznahorvát történetével. Magyarkecelt a 14. századtól a 16. századig nagyrészt a keceli Szele família birtokolja. Nemesi jogaikat ősi földfoglalásukra vezetik vissza, bár földbirtoklásuk csak a 14. század végétől kezdve mutatható ki. 1388-ban a váradi káptalan Magyarkecel birtokot egyrészről Tamás, Miklós és András, másrészről Keceli Miklós fiai, László és Balázs között egyenlő módon megosztja.

A későbbiek folyamán Magyarkecelt mindig mint a Szele család birtokait említik az oklevelek. 1451, 1471, 1490, 1498, 1504, 1549, 1555-ben Magyarkecelre is vonatkozó nagy beiktatások, osztozkodási perek folytak vagy az egész Szele nemzetség, vagy egyik-másik ágának tagjai között.

Az első földesúri jobbágy összeír ások Magyarkecelről is a 16. század közepéről maradtak fenn.

Ismertebb birtokos nemesek: Szentmarjai, Matolcsi, Komornyik, Hari, Szöllösi. Kecel ősi típusú helységnév, amely minden bizonnyal a hely birtokosának nevéből származik. Első okleveles említése a Váradi Regestrumban 1213-ban: Keceli Zoloc bevádolt badacsonyiakat, hogy ismeretlen poroszlóval elvitték 4 ökrét. Ugyancsak a Váradi Regestrumban, 1217-ben Cocil néven találjuk.

A II. világháború előtt Magyarkecelben népes zsidó közösség is élt (4,4%). A legutóbbi népszámlálás viszont 63 főből álló cigánylakosságot mutatott ki. A 262 főt kitevő román közösség első hullámai a 18. század derekán jelennek meg, s 1773-ban már 20 román családot mutatott ki az akkori statisztika.

Már ekkor a két Kecelnek önálló görög katolikus egyháza volt. 1847-ben a románság abszolút többségben élt a faluban. A századforduló tájékán azonban a magyarság jutott számbeli fölénybe (52,3%).

Magyarkecel népének fő megélhetési forrása mindig a mezőgazdaság volt, pontosabban a növénytermesztés és az állattenyésztésből származó termékek értékesítése jelentett számottevő jövedelmet és biztos megélhetést. A 20. század első évtizedeiben a krasznaiak hatására a zöldségtermesztés is beindult, a Kólicka-patak termékeny árterén piacra is termelnek.

A község lakossága az utolsó népszámláláskor 3078 fő volt, ebből 67,22% román, 30,66% magyar és 2,12% roma nemzetiségű.

A lakosság főbb gazdasági tevékenységei a földművelés, az állattenyésztés és a fafeldolgozás.

nincs adat

nincs adat

Turisztikai nevezetessége az oláhkeceli kénes és bikarbonátos vizű gyógyfürdő. Műemlékei közül kiemelkedik a magyarkeceli református templom, melyet a XVI. század elején Geréb László erdélyi katolikus püspök emeltetett. Mellette 1775-ben épült harangláb.

Egrespatak kiemelkedő személyisége volt Marosi István református lelkész, aki 1680 körül megírta Szilágyságot tárgyaló munkáját, a Topica Descriptio Syilvaniae-t.

Ez a falu szerepel Szilágyi István Kő hull apadó kútba című regényében Egrestelek néven.

nincs adat

Református egyház

Templomát az érett gótika korában, 1498-ban kezdték el építeni. Alapítója Geréb László római katolikus püspök.

Vallási összetétel: Ortodox (58,99%), református (24,18%), pünkösdista (8,66%), baptista (4,97%), ismeretlen/más vallás (3,17%)

Polgármesteri Hivatal : Magyarkecel, DC76 41 szám, tel.: 0260 663 308

2016-os választások óta:

Polgármester: BERCEAN ALEXANDRU-BOGDAN (PSD)

Alpolgármester: Nagy Ernestin

Jegyző: Pop Floare

Helyi tanács: PSD 4, RMDSZ 3, PSRO 2, PMP 2, PNL 2

nincs adat

nincs adat