Civiltérkép

Középhomoród, kisközség a Bükk-hegység alatt, 117 házzal és 585 oláh lakossal, a kik között 56 magyar van. Határa 4005 kat. hold. A XV. században a bélteki uradalomhoz tartozott s a Drágfiaké volt. Azontúl az erdődi uradalommal a szatmári vár tartozéka 1633-ig, a mikor LokácsiPrépostváry Zsigmond az ura. A szatmári béke után gróf Károlyi Sándor kapta meg. Most nagyobb birtokos nincsen benne. A gör. kath. egyház temploma 1706-ban épült. Vasúti állomása, távírója helyben van, utolsó postája Alsóhomoród.
 
Földrajzi betájolás:

Középhomoród (románul Homorodu de Mijloc) falu Szatmármegyében, a Bükk-hegységnyugatioldalán, Erdődtőlkeletrefekvőtelepülés.

Középhomoród nevét az oklevelek már a 15. századtól említik. Ekkor a falu a bélteki uradalomhoz tartozott, és a Drágfi család birtokai közé tartozott, azontúl meg egy bizonyos szatmári uradalomt artozéka volt egészen 1633-ig.

1633-ban Lokácsi Prépostváry  Zsigmond lett Középhomoród birtokosa, majd a szatmári béke után gróf Károlyi Sándor kapta meg a települést, s az övé volt a következő századokban is.

Görögkatolikus temploma 1706-ban épült.

Terület-specifikus tevékenységek:

 • Állattenyésztés
 • Gabonafélék termesztése
 • Gyümölcstermesztés
 • Szőlőművelés
 • Erdészet

Népességége, 388 főre esik, amiből a magyar lakosság 1 fő, más informáciük szerint, 117 házzal és 585 oláh lakossal, a kik között 56 magyar van.

Középhomoródi Általános iskola

 • Görögkatolikus templom (1706)
 • Oţeloaia-tó
 • Solduba vadászház 
 • Római katolikus templom 
 • Chilia kolostor
 • Chilia házmúzeu

Marchis Romulus: 

1865. december 18-án született Középhomoródon (Szatmár vm., ma Homorodu de Mijloc, RO) Marchis György parókus és Vultur Julianna gyermekeként.

Teológiai tanulmányait Szatmáron végezte (1884–1888).

Mihai Pavel megyéspüspök 1889. április 18-án szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává.

Vértesen (1889–1890) és Tományán (1890–1908) h.lelkész, majd 1908-tól Nagykárolyban parókus és szatmári főesperes.

Mindkét tisztségét megtartva került a Hajdúdorogi Egyházmegyébe, melynek megalapítását kezdettől fogva ellenezte. 1919-ben törvényes püspökével szembefordulva főesperességének parókiáit önkényesen visszacsatolta a Nagyváradi Egyházmegyéhez.

1925. április 4-én nagykárolyi parókusként fejezte be életét.

Felesége: Sarkadi Erzsébet, gyermekeik: Gabriella (1890), Adrián József Jenő (1893), Mária Erzsébet (1895).

Polgármester: Ardelean Simion
Alpolgármester: Tătăran Vasile

Telefonszám: 0261 870705

Cím: Középhomoród, 285. szám 

Honlap: http://www.homoroade.ro

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Borovszky-borovszky-samu-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-1/szatmar-varmegye-17E72/szatmar-varmegye-kozsegei-vende-aladar-17FE9/kozephomorod-1814C/

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9phomor%C3%B3

https://ghidulprimariilor.ro/list/cityHallDetails/PRIM%C4%82RIA_HOMOROADE/77890#