Civiltérkép

 

Kismajtény (románul Moftinu Mic, németül Kleinmaitingen) falu és községközpont Szatmár megyében. A községközponthoz tartozó települések: Nagymajtény (románul Moftinu Mare, németül: Großmaitingen), Domahida (Domănești), Krasznaszentmiklós (Sânmiclăuș), Esztró (Istrău), Érgirolt (Ghirolt), Gilvács (Ghilvaci) és Gilvács Állomás. A trianoni békeszerződésig Szatmár vármegye Nagykárolyi járáshoz tartozott.

Földrajzi betájolás

Kismajtény község az ország észak-nyugati részén terül el, Erdélyben, Szatmár megyében. Nagykárolytól 14 km-re keletre, a Kraszna bal partján fekvő település, mely Nagymajténytől 5 km-re nyugatra található. Szatmárnémetitől 26 km-re fekszik a DN19/E671 jelzésű út mentén. A megye dél-nyugati részén fekszik, az Észak-nyugati Fejlesztési Régióban. Kismajtény község nyugaton Nagykároly városával és Kaplony községgel szomszédos, délen Érkávás községgel, keleten Krasznaterebes és Királydaróc községekkel, északon pedig Szamosdob községgel. Észak felé 1 km-re a Majtényi-tó és rezervátum található. A települést érinti a Nagyvárad – Nagykároly – Szatmárnémeti – Halmi – Királyháza vasútvonal

Kismajtény nevét az oklevelek 1417-ben említik először egy határjárási oklevélben. 1417-ben Báthory István és Báthory Benedek Nagy- és Kismajtényra nyert adományt. 1467-ben Kismajtény határát Dománhidy (Domahidy) András és Báthory András megjáratták. Ez a hajdani Kismajtény azonban elpusztult, nyoma sem maradt.

Itt, a majtényi síkon tették le a fegyvert a Rákóczi-szabadságharc katonái 1711. április 30-án.

1723-ban a település református anyakönyvének feljegyzése szerint gróf Károlyi Sándor engedélyével református magyarok telepedtek le itt, az ún. Ebesfalva telkein, s a helyet Kismajténynak nevezték el, Károlyi Sándor beleegyezésével. 1787-ben építették fel a református templomukat, majd 1867-ben újat építettek. A község áradásos helyen volt, az egykori Ecsedi-láp szélén, a Kraszna mellett, s a falu az állandó árvizek elől menekülve Károlyi Lajostól megvette a Messzilátó dombot örök áron, ahol addig csak a Messzilátó csárda állt. A falu 1884-1886 között költözött át ide. Az új helyen a görögkatolikusok 1886-ban, a reformátusok 1892-ben építettek új templomot.

A község régi helyét később Ókismajtény pusztának nevezték el. Határában egy helyet, ahol tégladarabokkal telt dombok vannak, Tagyivárnak neveznek.

Varga E. Árpád statisztikái szerint a község lakossága a következők szerint alakult.

 

 

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1941

1956

1966

1977

Összes

4868

5889

7244

7293

6966

7422

7443

7285

6957

6057

Román

1738

2333

2749

2375

3940

3966

2327

3846

3934

3402

Magyar

2540

3449

4377

4844

955

1346

4981

3264

3020

2498

Német

576

78

77

62

1996

1859

65

4

2

2

Roma

 

 

 

 

 

171

51

138

 

 

 

Az 1992-es népszámlálás adatai: összlakosság 4327, román 2407, magyar 1210, német 518, roma 158. A 2002-es népszámlálás szerint összlakosság 4328, román 2484, magyar 1377, német 176, roma 207.

A 2011-es népszámlálási adatok alapján a község lakossága 4293, ebből román 2305, magyar 1137, német 194, roma 414. 2011-ben Kismajtényban 1247 fő lakott, ebből a magyar lakósság 376 fő.

A kismajtényi iskola viszonylag új, egy 1981-es épületben működik, amelyet 2007-ben felújítottak. A községközpont iskolája (Mihai Viteazu Általános Iskola) irányítása alatt működik a helyi óvoda, a nagymajtényi iskola és óvoda, illetve a domahidai, krasznaszentmiklósi és gilvácsi iskolák és óvodák.

Mihai Viteazu Általános Iskola

Elérhetőség: Fő u. 216 sz. Telefon: 0261-875011. Villámposta: scmmic@yahoo.com

Igazgató: Bontea Mihaela Simona

Aligazgató: Olariu Kinga.

Magyar tagozat a kismajtényi és a nagymajtényi iskolában működik, I-től VIII. osztályig.

Majtény községben három kultúrház van: Kismajtényban, Nagymajtényban és Domahidán. Ezek közül egyik sincs felújítva.

A községi könyvtár Kismajtény faluban létezik, 1966-ban alapították, könyvtáros Marina Lazar. Elérhetőség: Kismajtény, 220 sz. Telefon 0261-875114.

Falumúzeum – Nagymajtényban. Pap János kezdeményezte 2004-ben, a szülői házba gyűjtötte a helyi értékeket. 2007-ben létrehozták a Nagymajtényi Falumúzeumért és a Hagyományok Ápolásáért Alapítványt.

Idősek klubja – alakult 2013-ban, Nagymajtény

Rendezvények

 • Község Napja – július első vasárnapján, indult 2000, kulturális rendezvények, találkozók, szervező a polgármesteri hivatal
 • Konferenciák és megemlékezés – Rákóczi illetve a kuruc szabadságharc felidézésére – 1990 óta, helyszíni megemlékezést is jelentenek a majtényi síkon (szervezők EMKE, helyi intézmények)
 • Emlékezés a deportáltakra
 • Svábok találkozója – augusztus, szervezi a Német Fórum
 • Kukoricafesztivál – Domahida, szeptember
 • Őszi fesztivál és lovasparádé – Kismajtény
 • Darócok találkozója – Királydaróc, július
 • Farsang – évente február
 • Aratóünnep – július
 • Római katolikus templom, Nagymajtény, épült 1793-97 között, műemlék.
 • Református templom, Kismajtény, 1892-ben épült.
 • Görög katolikus templom, Kismajtény, 1886-ban épült.

Emlékidézés:

 • Szatmári Béke emlékoszlopa – a falutól északra, külterületen, Domahida vasútállomás mellett található. 1875. 2011-ben újabb márványtáblát helyeztek a talpazatra.
 • Domahidy Elemér emléktábla – az óvoda épületén, 2012
 • Sass Kálmán emléktábla – Domahidi református templom falán, 2012
 • Reformáció emléktábla – Kismajtény, 2017

A községben születtek

 • Vajthó László (Nagymajtény, 1887 – Kecskemét, 1977) irodalomtörténész, műfordító, szerkesztő, pedagógus
 • Reszler István (Nagymajtény, 1893. július 31. – Rahó, 1968. június 10.) római kat. áldozópap, esperes, plébános.
 • Kese György (Nagymajtény, 1906 – Kolozsvár, 1977) orvos, orvosi szakíró.
 • Hegyi Endre (Nagymajtény, 1916 – Budapest, 1995) költő, műfordító, nyelvész.
 • Domahidy Elemér (Domahida, 1865 – Szatmárnémeti, 1930) főszolgabíró, országgyűlési képviselő, egyházmegyei főgondnok

Itt tevékenykedtek:

 • Sass Kálmán (Gálospetri, 1904 – Szamosújvár, 1958) domahidai református lelkész, vértanú, a román kommunista hatóság „államellenes összeesküvés” vádjával kivégeztette

A református templom 1892-ben épült. 2016-ban adták át a kismajtényi gyülekezeti házat (közösségi terem, egyházközségi iroda, konyha, mosdók, az emeleten pedig vendégszobák).

Több mint 300 lelkes gyülekezet, énekkar.

Református Egyházközség, Kismajtény

Elérhetőség: Kismajtény, Fő utca 218 sz. Telefon 0261-875007.

Tiszteletes: Balázs Enikő, mobil: 0744-603278.

 

Nagymajtényi Nagyboldogasszony plébánia

A plébánia már az 1332-es pápai tizedjegyzékben is szerepelt. A hitújításkor megszűnt, majd 1722-ben állították vissza. A Thököly felkeléskor, 1676-ban elpusztult a templom. A meghonosodott svábok 8 év alatt újjáépítették. Az 1791-es tűzvész idején a lángok martaléka lett. A jelenlegi templom 1795-ben épült fel. A főoltár tabernákuluma Hám János püspök ajándéka, amit Klobusiczky Péter Bécsben készíttetett a szatmári székesegyház számára. A templomot 1923-ban, majd 1959-ben renoválták kívülről. Belső festése 1979-ben történt. 1987-ben új plébánia épült.

Elérhetőség: Nagymajtény, Fő utca 48. Telefon: 0261-868714.

Plébános: Baumann István.

Polgármesteri hivatal

Elérhetőség: Fő utca 219 sz. Telefon: 0261-875116.

Polgármester: David Gheorghe

Alpolgármester: Merker József/Josef

Titkár/jegyző: Danciu Nicoleta

Helyi Tanács:

 • Szociáldemokrata Párt /PSD 7 mandátum
 • RMDSZ 2 mandátum (Böszörményi István, Mayer Zsigmond)
 • Liberálisok és Demokraták Szövetsége / ALDE 2 mandátum
 • Német Demokrata Fórum 2 mandátum.

A megye civil szervezeteit felsoroló jegyzékben (https://listainstitutii.ro/ong-uri-din-satu-mare?act=1&localitate=asc&pag=24) Majtény 6 civil szervezettel szerepel – egyik sem tűnik kulturális szervezetnek.

Nagymajtényi Falumúzeumért és a Hagyományok Ápolásáért Alapítvány

 • Alakult 2007, bejegyzett
 • Cél, tevékenység: közösségszolgálat, hagyományápolás
 • Elérhetőség: Mátészalka (Magyarország)
 • Vezető: Pap János

Kismajtényi halastavak természetvédelmi terület – 125 ha, védett madarakkal. Sporthorgászat, ökoturizmus.

Szállás: N.A.

Borovszky Samu (szerk.): Szatmár vármegye, Magyarország vármegyéi és városai sorozat, Budapest: Országos Monografia Társaság (1908)

Varga E. Árpád Szatmár megye településeinek etnikai adatai, in Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. II. Bihar, Máramaros, Szatmár és Szilágy megye. Népszámlálási adatok 1850/1869–1992 között. Csíkszereda: Pro-Print Kiadó, 1999.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kismajtény

https://www.primariamoftin.ro/hu/majtenyi-koezseg

http://www.scmmic.ro

http://www.kiralyhagomellek.ro/kereses.php?kereses=kismajtény&submit=Keresés