Civiltérkép

Királydaróc (románul Craidorolț) falu és községközpont, amely Romániában, Szatmár megyében, található. A Drauc sólyom jelentéssel biró szó változott át az idők során magyarosan Darócz alakra.

Földrajzi betájolás:

Szatmár megyében, Nagymajténytól keletre, a Kraszna partján fekvő település.

Az Árpád-kori település neve már 1217-ben van említve Solymos néven, mint a királyi sólymárok birtoka és faluja.

Solymos a tatárjáráskor elpusztult, és területét 1262-ben V. István király Aladár ispánnak adta. Ekkor terra Draucariorum Regiorum alakban van jegyezve az oklevelekben.

A 14. században a település birtokosai a Várday és a Daróczy családok voltak.

1385-ben Daróczy Tibold és Kis Várday Domokos Csáky Istvánnak örökáron eladták a települést , aki 1396-ban királyi adományt kap érte. 1489-ben Csáky Benedektől, Darócz negyedrészét, s egy bizonyos malmot Drágfi Bertalan kapta meg.A Drágfiak a bélteki uradalomhoz csatolták a maguk részét, és újabb birtokokat is szereztek benne. A Drágfy család 1555-ben kihalt, és birtokai a királyi kamarára szálltak rá.A 16. század végétől a 17. század végéig a Daróczi uradalmat, melyhez 1634-ben többek között Darócz és rajta kívül még kilenc település is tartozott, a Szatmári vár birtokaihoz csatolták.

1580-ban Szentmártonyi Farkas Pál kapott benne két nemestelket. A települést ekkor Nagydarócznak is írták.

1585-ben Vörös János és Lukács új királyi adományt kap a régi birtokaikra. Valamint 1638-ban  Debreczenyi Tamás is birtokosa volt a településnek.

Daróczot a szatmári béke után Károlyi Sándor kapta meg, s birtokában is maradt a 18. század végéig.A gróf Károlyi család mellett volt még itt birtoka Szilágyi, Veres, Fekete, Kiss, Kengyel családoknak is.

Az 1900-as évek elején a gróf Károlyi család, gróf Dégenfeld Sándor és Gerzon Kázmér volt a nagyobb birtokosa.

Szaklyán ami elpusztult település is Darócz határában feküdt egykor.1469-ben mikor a település ura a Csáky család volt, Zsáklyán alakban említették az oklevelek, azonban később nyoma veszett, valószínűleg a török időkben pusztult el.

Népességége, a 2011-es adatok szerint 1063 fő, amiből a magyar lakosság 422 főre esik.

Királydaróc, Református iskola

Királydaróc hajdani református iskolája 1860-ban épült. Ebben az iskolában folyt a gyermekek tanítása 1940-ig, amikor lebontották a régi épületet és helyette egy ma látható iskolát építette fel a református egyház.

Királydaróc, Katolikus iskola

Királydarócón már 1779-től folyt katolikus oktatás. Az iskola 1833-ban épült és 1873-ban 103 diák, tanult benne.1903-ig csupán egy tanító és a nagyobb osztályokban lévő okosabb diákok fogalalkoztak a gyerekekkel.

Szatmár megyében szintén ismeretlenek a többezres magyar lakosú szórványtelepülések, inkább Vámfalu, Erdőd és Királydaróc emelhetők ki stabil oktatási intézményeikkel.

Királydaróci magyar népi táncok:

a Szatmár megyei napokon tekinthető meg

Református templom – A 16. században épült.

Királydaróc temploma a XVI. században katólikusnak épült, ami a reformáció térhódításakor reformátussá lett.A korai gótika jellegzetes épülete volt, ám a sok átépítés és renoválás során, ennek szinte minden nyoma eltűnt. 1661-ben a tatárok felgyújtották és 80 éven át fedél nélkül állt. 1778-ban még fatornya volt. Mai formáját 1869-ben kapta, amikor lebontották és új, 30 m magas tornyot építettek, helyette. Orgonáját 1935-ben Szeidl Ferenc készítette.

Római katolikus templom – 1828-ban épült.

Királydaróc első katolikus temploma a XVI. században épült, ami mint már említett térhodítások során reformátussá lett. A katolikus plébánia 1795-ben jelent meg. A templomot 1826-ban kezdték el építeni és 1831 őszére végeztek a munkálatokkal.Két évvel később már orgonája is volt. 1857-ben építették fel mellékoltárát. A főoltáron Szent István szobra látható.

Görögkatolikus templom a 18. században épült.

Choli Daróczi József cigány író, költő, műfordító, pedagógus, népművelő, újságíró. A magyarországi cigány közélet egyik legismertebb alakja 1939. május 26-án született a Hajdú-Bihar megyei Bedőn, maghalt május 12-én, szombaton. Choli dédapja a Máramaros környéki Királydaróc községből származik. 

Dr. VIK JÁNOS

a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának dékánja
400095 Cluj Napoca, Str. Iuliu Maniu nr.5
tel: 0264-430688
Királydaróc, 1971. ápr. 4. – 1997. dec. 27. Segédlelkész: 1998. Szatmár Székesegyház, 2000. Máramarossziget. 2001-2004 doktori tanulmányokat folytat Münchenben. Ebben az idõszakban Viktor E. Frankl logoterápiáját is tanulmányozza. 2004-ben oklevelet szerez a Fürstenfeldbruck-i Dél-Német Logoterápiai Intézet (DGLE) keretében. Ugyancsak ezekben az években állandó-kisegítõ-lelkész a München-Neuhausen-i St. Clemens-St. Vinzenz plébánián. Plébános: 2004-2008 Kaplony. Közben 2004-2006 között spirituális a Nagykároly-i “Kalazanci Szent József” Római-Katolikus Teológiai Iskolaközpontban. 2006 decemberében teológiai doktorátust szerez a München-i Ludwig Maximilians Egyetem Katolikus-Teológia karán. Szakdolgozatát fundamentális teológiából készítette. 2008. júliusában tudományos munkájáért a München-i Ludwig Maximilians Egyetem Katolikus-Teológia Kara, “Johann-Michael Sailer Preis” díjjal tünteti ki. 2008. márciusától a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológia Karának adjunktusa, 2016-tól a dékánja.

Beszolgáló lelkész: Módi Attila

A királydaróci templom története

Az Árpád-házi királyok idején már rendelkezik római katolikus templommal, ami a reformáció idején a reformátusok kezére került, erről pedig 1530-ban írt hivatalos írások tanúskodnak.  Ezen templom felújításakor, a sekrestye ajtó felett „Hic fuit Andreas Daróczy 1599” feliratot fedeztek fel. A település nevének jelentése pedig, hogy ezen a helyen az Árpád-házi királyi családnak volt Sólyom nevezetű vára. A plébánia 1758 óta vezeti az anyakönyvet.

Templom belső

Ebben az időben Ákos, Géres, Krasznamihályfalva, Krasznacégény és Érkisfalu tartozott hozzá, mint filia. Ekkor a hívek száma, az anyakönyv írásai alapján 685 volt.

Királydaróc római katolikus templomának védőszentje Szent István király.

Belső festése:

A jelenlegi templomot Nagy József , valamint fiai Károly és Lajos festőművészek alakították olyanra, amilyennek ma is ismerjük. Az utolsó felújítás az orgonán 1886-ban történt.

Falfestmények a templomban

 

Díszkereszt:

1884-ben, a templom előtt a királydaróci hívek díszkeresztet állítanak.

Kereszt az udvaron

Harangok:

1911-ben, szintén a hívek hozzájárulásával, 2 új harangot öntenek, Egry Ferenc harangöntőnek köszönhetően, amit sajnos 1917-ben elvisz a hadsereg háborús célokra. Az egyik harang 75 kg, az átmérője 92 cm, középen egy Magyarok Nagyasszonya, alatta pedig „Szüzeknek Szent Szüze, könyörögj érettünk!” A kisebbik 43 kg, átmérője 47 cm, a közepén Szent József domborművel, alatta „Szent József, könyörögj érettünk!” felirattal.  Mindkét harang alján körbefut az írás: „Egybegyűjtöm a híveket, siratom a holtakat, oszlatom a fellegeket!”

Missziós kereszt

Ezeket pótolva, 1926-ban 2 új harang került a templomba. A nagyobbik 455 kg Szűz Mária tiszteletére, a régi felirattal, a második Szent Imre herceg tiszteletére, 140 kg, aminek „E” hangzása van és a rajta található felirat: „Szent Imre herceg, könyörögi érettünk!”

Egy harmadik harang is meg lett áldva, Szent István király, a templom védőszentjének tiszteletére.

A katolikus iskoláról: A grófi feljegyzések értelmében Királydarócón már 1779-től folyt katolikus oktatás. Az iskola 1833-ban épült és 1873-ban 103 diák, tanult benne.1903-ig csupán egy tanító és a nagyobb osztályokban lévő okosabb diákok fogalalkoztak a gyerekekkel. Az államosítás után az épületben kulturház, jelenleg pdig diszkó és bár múködik benne. A katolikus egyház harcol az ingatlan visszaszerzéséért.

 Jelenlegi polgármester: Balogh Daniel

Cím: 

Fő út, 106. szám, postakód: 447105, Királydaróc, Szatmár megye 

Telefonszám

0261-876 567

Grace And Mercy Over Transylvania Alapítvány:

Nyilvántartás száma: 24/06/2015

Cím: Királydaróc, 130. szám.

Telefonszám: 0755-769 887

Legközelebbi szállások:

22 km-re,Camino Villa: Szatmárnémeti (Satu Mare), Arinului utca 3. szám

24 km-re, Szatmárnémeti City Hotel: Szatmárnémeti (Satu Mare), Bdul Vasile Lucaciu utca 42. szám.

www.romnet.hu/hirek/…/elhunyt_choli_daroczi_jozsef_iro_kolto

https://rocateo.ubbcluj.ro/hu/dr-vik-janos-adjunktus-intezetigazgato

https://www.welcometoromania.eu/DN1f_Urziceni_Zalau/DN1f_Urziceni_Zalau_Craidorolt_Scoala_Catolica_m.htm

Királydaróc története

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kir%C3%A1lydar%C3%B3chttp://kiralydaroc.hu/

https://www.welcometoromania.eu/DN1f_Urziceni_Zalau/DN1f_Urziceni_Zalau_Craidorolt_m.htm

https://travelminit.ro/hu/szallas/kiralydaroc?t=HOT

https://www.szatmar.ro/index.php?p=search&tag=12624