Civiltérkép

Zimándköz

Zimándköz (románul Zimandcuz, Zimandul vechiu, Zimand Cuz) település Partiumban, Arad megyében. Közigazgatásilag Zimándújfaluhoz tartozik.
1877 után Arad vármegye, Aradi járás része. A trianoni békeszerződés előtt Arad vármegye Aradi járásához tartozott. Az 1968-as megyésítés előtt Bánság Tartomány, Arad rajon része.
Nevének előfordulásai: Zimándköz, Bánkút-Zimánd, Zimánd-Bánkút; Zimánd. 1926-ban Zimándköz román nevének Principele Mihait és (Zimándújfalunak Principele Mirceát) javasolták. Ezekről a névváltoztatásokról végül lemondtak.

Földrajzi betájolás: Aradtól 10 km-re északra, a Kisjenőre menő út mellett fekvő település. Áthalad rajta az E71/DN79-es jelzetű műút.

Zimándköz nevét 1743-ban Zimand néven említette először oklevél.
Kincstári telepes község, 1845-ben jött létre. A ménes-szentannai kincstári uradalom telepítette lakóit ide, hogy dohánytermelést folytassanak. 1851-ben Fényes Elek írta a településről: „Zimánd, puszta, Arad vármegyében, Arad városával határos. Határa 7029 hold szántóföldet és 298 hold kaszálót foglal magába. Földesura a királyi kincstár.”
Sokat jelentett Zimándköz számára, amikor 1853-ban 92 római katolikus család települt ide a felszámolt Bánkút-pusztáról (Elek mellett, Békés megye). Wodianer Samuel bérlő a haszon elmaradása miatt nem kívánta folytatni a dohánytermesztést, s minden áron hozzá akart jutni a pénzéhez – felszámoltatta a pusztát.
1910-ben 1043 lakosából 1033 magyar volt. A román lakosság 1945 után kezdett betelepülni.
1961-ben vezették be a villanyáramot a faluba.

A települése lakosságának alakulása és összetétele.
1880 Összesen 698, románok 11, magyarok 651, németek 2, mások 34
1890 Összesen 846, románok 2, magyarok 843, németek 1, mások –
1900 Összesen 941, románok 1, magyarok 923, németek 17, mások –
1910 Összesen 1043, románok 1, magyarok 1033, németek 9, mások –
1930 Összesen 969, románok 5, magyarok 953, németek 10, mások 1
1966 Összesen 1147, románok 199, magyarok 927, németek 19, mások 2
1977 Összesen 1299, románok 327, magyarok 956, németek 12, mások 4
1990 után:

ÉvszámÖsszlakosságRománokMagyarokNémetekMás (roma + más)
19921202394729124
2002118448267621
2011163091256384*

⃰ Nem nyilatkozott 59.

A termőföld egy része gyenge minőségű: a talaj mindenütt agyagos, több-kevesebb homokkal keverve; itt-ott székes talaj is fordul elő. Itt kizárólag parasztbirtokok voltak. Nehéz volt a megélhetés. (Jancsó B.)
A falu határában épült egy előregyártott betonelemek gyára. Kollektív gazdaság itt is működött.

Az első zimándközi iskolát szinte azonnal a jelentős telepítés után, 1856-ban építették fel. A jelenlegi iskola és óvoda épületeit 1904 és 1907 között húzták fel. A közelmúltban felújították.
A legutóbbi időkben a faluban magyar nyelven elemi iskola működött, ez a 2010-es általános oktatási átszervezéssel megszűnt, a tervek szerint a gyerekeket a szomszédos Zimándújfaluba ingáztattak (volna). Nem mellékes, hogy a döntés előtt az iskolát jelentős pénzforrások felhasználásával felújították. 2018-ban újra létesítették a zimándközi magyar osztályt.
Zimándközi Elemi Iskola – a zimándújfalusi iskolához tartozik
Összevont elemi osztály: 13 tanuló.

Van művelődési ház. Istállóból alakították át az 50-es években.
A falunapot rendszeresen megtartják Zimándújfaluval együtt. Szerveznek szüreti bálokat. Van helyi zenekar.
Élénknek mondható a helyi kulturális élet Zimándközön az elmúlt évben indult be a közművelődési élet, az Ezüst Kalász Egyesület bejegyzése előrelépést jelent.
Működik egy gyermek-mazsorettcsoport a Szivárvány.

A fakerti (Arad megye) egyházat 1856-ban alapították, temploma 1875-ben épült, fel. Az anyaegyház fiókjai közé tartozott Zimándköz és Zimándújfalu is. Kegyura nincs.
A templomot 1937-ben szentelték fel. 2009-ben felújították.
A helyi katolikusokat a zimándújfalusi plébános szolgálja ki.
Jeles esemény a Szent István-napi búcsú. Több alkalommal szervezett négy szórványgyülekezet (Szentleányfalva, Zimándköz, Lippa és Gyorok) Szórvány Gyülekezetközi Találkozót.

2001-ben a zömében katolikus faluban maroknyi református összefogott, s részben kül- és belföldi segítséggel, részben önerőből templommá alakított egy valamikori lakóházat. Felszentelése mérföldkő a helybeli református közösség alig néhány évtizedes történelmében. A mintegy félszáz férőhelyes templom az ünnepi alkalomra kicsinek bizonyult, hisz felszentelésére eljöttek nemcsak a helybeli (hatvan lelkes) gyülekezet tagjai, hanem mások is.
Lelkipásztor: Vékony Zsolt.

A községközpont, a polgármesteri hivatal Zimándújfaluban van.

RMDSZ szervezet: –

Ezüst Kalász Egyesület – közösségszolgálat, kultúra. Kapcsolat: Leib Gáspár György.

Domino Residence Panzió

Források
Balta János (összegyűjtötte): 100 év Romániában. Örökségünk Arad megyében. I. Arad, 2018.
Balta János (összegyűjtötte): 100 év Romániában Örökségünk Arad megyében II. kötet. 2019.
Jancsó Benedek (szerk.) Aradvármegye és Arad szabad királyi város monographiája. III. kötet. Arad, 1898.
Ujj János (összeállította) Arad megye neves szülöttei. Alma Mater Alapítvány, Arad, 2007.
Márki Sándor: Aradvármegye és Arad szabad királyi város története, 1892, Arad.
Márki Sándor: Arad vármegye és Arad szabad királyi város monographiája, II, Arad, 1895
Györffy György: Aradvármegye
Somogyi Gyula: Arad megye magyar népe. https://adatbank.ro/html/alcim_pdf13299.pdf
Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikái a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011: Arad megye. http://varga.adatbank.transindex.ro
http://nepszamlalas.adatbank.ro/?pg=etnikai&id=3173
Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára. Arcanum. https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/ErdelyHelysegnevTar-erdely-bansag-es-partium-torteneti-es-kozigazgatasi-helysegnevtara-1/telepulesek-1C9/z-1843/zimandcuz-186C/