Civiltérkép

Ipp

Szilágysomlyótól 16 km-re nyugatra fekszik. Ipp Szilágysomlyótól mindössze 16 km-re fekvő községközpont Szilágy megyében. (románul Ip): falu a mai Romániában Szilágy megyében. Közigazgatásilag hozzá tartozik : Alsókaznacs, Felsőkaznacs, Szilágyzovány és Zoványfürdő. 

1208-ban Ypu néven említi először oklevél. Ip egy nagyon régi település, első feljegyzések a falu-ből származik 1208, akkori nevén villa YPU. Kivéve Zauan Bai falu említett dokumentumokat csak 1913-ban, a többi falusi települések vannak dokumentálva, amíg az első felében a XIV századi (Cosniciu Hollandia – 1213, Cosniciu de Sus – 1341 Zauan – 1249).

1373-ban az akkor Kraszna vármegyéhez tartozó Ip birtokába Albesi Mártont iktatták be. 1438-ban Borzás János fia György és a Jakcsiak birtokot cserélnek Ipen. 1466-ban Ippi Lászlót és fiát Jánost iktatták be Ipp birtokába, a település egészen 1598-ig az Ippi család tagjainak birtoka volt.

1598-ban Báthori Zsigmond az utód nélkül elhalt ifjú Ippi László itteni birtokát a rokon Ippi Bideskúti családnak ajándékozta. 1703-ban Somlyai Décsei István valamint neje Szintai Éva és Ippi Bideskúti Zsigmond birtoka volt.

A trianoni békeszerződésig Szilágy vármegye Szilágysomlyói járásához tartozott.

1640-ben Hunyadi Bánfi Miklós adományul adja Ippon, ősi jobbágybirtokán földbirtokát Sárosi Jánosnak és nejének Bánfi Annának bizonyos pénzen való visszaválthatás jogának fentartásával.

1646-ban az Ippi Kátai István halálával örökösök nélkül maradt Ipp birtokba és az ottani nemesi kuriába beiktatták Váradi Virginas Istvánt, jóllehet L. Bánfi Zsigmond a rendes 585időben tiltakozott az ellen. Mivel e tiltakozást akkor nyolczad napra tárgyalás alá nem vették, Bánfi megújítja.

1806-ban Ippról összeírták a br. Bánfi, Kabós, Váll, és más birtokos nemes családok tagjait, összesen 42-t. Ezek kezén volt összesen 33 adómentes és 1 adózó lakótelek; 42 1/2 lakott és 27 puszta antiqua meg 65 lakott és 7 puszta nova jobbágytelek. Legtöbb telke volt Váll˙ Zsigmondnak (2 adómentes lakótelek; 6 lakott és 8 1/2 puszta antiqua meg 8 lakott és 1 puszta nova).

Ippra a reformácziót 1540-ben Ippi Bertalan hozta be, a ki az egyháznak egy, száztiz fontos harangot öntetett, a melyen ez olvasható: Fieri fecit Egr. Bartholomeus Ippi 1540.* 587Egy 1622-ből való sírkő, mely a templom falába van illesztve, szintén bizonyíték reform. egyházának régisége mellett.

Az egyházat 1720-ban renoválták, 1793-ban bővítették; 1825-ben épűlt a fatorony helyére kőből való.

Egy ezüst poharát Bideskúti s neje Valkai Zsuzsánna, egy kókuszdióhéjból való poharát pedig Vályi Zsigmond s neje Fogarasi Czáró Borbála adták.

A mátrikulákat 1778-ban Veres Benjámin kezdte vezetni.

Az egyház elég népes lehetett, mert Veres Benjámin száztizenöt családfőt írt össze 1778-ban.

Ipptól a lecsmériek a tizenhatodik század elején szakadtak el (1627).

A gör. katholikusoknak temploma szintén kőből épűlt.

Iskolája 1869 előtt evangelikus reform., azután községi, ennek bevonásával 1896-ban két tantermű elemi iskolát szerveztek.

1715-ben 4 jobbágy, 1 zsellér, összesen 5 háztartás fizetett adót; magyar közülök 3, oláh 2; 1720-ban 6 jobbágy, 1 zsellér, összesen 7 háztartás, magyar mind. Ebből következtetve a népesség száma 1720-ban 63 lélek.

A település területe 60,13 km2.

1765-ben a településnek 103 görögkatolikus lakosa volt.

1847-ben 920 lakosa volt, melyből 51 római katolikus, 342 görögkatolikus, 326 református, 11 izraelita.

1890-ben 1099 lakosából 740 magyar, 5 német, 8 tót, 345 román, 1 egyéb nyelvű, ebből 55 római katolikus, 349 görögkatolikus, 670 református, 25 izraelita. A házak száma ekkor 208 volt.

1910-ben 1526, többségben magyar lakosa volt, jelentős román kisebbséggel.

1930-ban 2014 magyar, szlovák és román lakosa közül 392 volt román anyanyelvű.

Az utolsó, 2011-es népszámlálás alapján 3946 lakója van, amelyek 37.15% volt román, 50,2% magyar, 9,7% roma, szlovákok 2,81% és 0,14% egyéb nemzetiség.

A mezőgazdaság a település fő gazdasági ága. Ip lakos ismert nagy gazdaságáról, ami jó magas hozamot hoz az a gabona, zöldség és nem utolsósorban a minőségi bor. Mindemellett fontos a szén, Ipp idővel vált népszerűvé, mint fontos bányászati központ az ország északnyugati részén.

Iskolák száma: 3

Ippi első számú Általános Iskola:, Ip, 303. szám, tel.: 0260 671 545

Az iskola román elemi általános, és magyar elemi általános iskola összevont osztályokkal. Az igazgató Ola Liviu

Városi intézmények:

Művelődési Ház (cím: Ipp, 229. szám)

Városi Könyvtár: Igazgató:Sarb Florica

Magyar művelődési élet: Ippi Mákvirágok Néptánccsoport

Református templom – 1720-ban renoválták, 1793-ban bővítették, 1825-ben a fatorony helyett kőből építettek tornyot.

Görög katolikus templom.

Alsókaznacs, (Cosniciu de Jos), Krisztus utáni lI-III századból származó település, a falutól délre, a Barcău mentén, a Szilágy megyei történelmi műemlékek listájában a SJ-I-s-B-04877 kód alatt szerepel.

Kőrézkorból származó Ipp falvi nekropolisz (sírhalom) “Pincedomb”, a Szilágy megyei történelmi műemlékek listájában a SJ-I-s-8-04905 kód alatt szerepel.

Szilágyzovány (Zăuan) , bronzkorból származó település „ Banffy – Tag”, a Szilágy megyei történelmi műemlékek listájában a SJ-l-s-B-04980 kód alatt szerepel.

Szilágyzoványi (Zăuan) régészeti lelőhely „Temetődomb”, a Szilágy megyei történelmi műemlékek listájában a SJ-l-s-B-04981 kód alatt szerepel.

Krisztus előtti IV-III századból származó nekropolisz (sírhalom), La Téne periódus, a Szilágy megyei történelmi műemlékek listájában a SJ-l-m-B-04981.01 kód alatt szerepel,

Bronzkorból származó település (grupul cultural Cehăluț), a Szilágy megyei történelmi műemlékek listájában szerepel

Újkőkorszakból (neolitikum) származó település, a Szilágy megyei történelmi műemlékek listájában szerepel

Szilágyzoványi (Zăuan) régészeti lelőhely „ Akasztődomb”, a Szilágy megyei történelmi műemlékek listájában szerepel.

Kőrézkorból (eneolitikum)származó település (Tiszapolgár kultúra), a Szilágy megyei történelmi műemlékek listájában szerepel.

Újkőkorszakból (neolitikum) származó település, (Tisza kultúra) a Szilágy megyei történelmi műemlékek listájában szerepel.

1751-ből származó Ipp falvi református parókia, a Szilágy megyei történelmi műemlékek listájában szerepel.

XVI-ik századi Ipp falvi református templom, 1793-ban kiegészítve portikusszal majd 1825-ben a harangtorony építésével lett bővítve, a Szilágy megyei történelmi műemlékek listájában szerepel.

XIX-ik századi Ipp falvi ház, bejegyezve a Szilágy megyei történelmi műemlékek listájában.

1854-ből származó Ipp falvi ház, bejegyezve a Szilágy megyei történelmi műemlékek listájában.

1682-ből származó Szilágyzovány (Zăuan) falvi református templom aminek a tornya 1784-ben lett építve, bejegyezve a Szilágy megyei történelmi műemlékek listájában.

XIX-ik századból származó Szilágyzovány (Zăuan) falvi nemesi kúria (ma orvosi rendelő), bejegyezve a Szilágy megyei történelmi műemlékek listájában.

XIX-ik századból származó Szilágyzovány (Zăuan) falvi épület, bejegyezve a Szilágy megyei történelmi műemlékek listájában.

Ippen születtek:

Kisfalussy Bálint (1939–2015) színész, zeneszerző, dalszerző, slágerénekes.

Ippi Ortodox Parókia: Ipp, 313/A. szám

Ippi ortodox templom: Ipp, 225/A. szám

Református parókia: Ipp, 138. szám Kocsis Ambrus Tibor

Református templom: Ipp, 139. szám, Lelkész: Kocsis Ambrus, tel.:0743043596

Római-katolikus templom: Ipp, 234. szám

Baptista imaház: Ipp, 91. szám

Adventista imaház: Ipp, 80. szám

Polgármesteri Hivatal: 457210 Ipp, Fő út 93 szám, Szilágy megye

Polgármester: Márkus László, markus@vipmail.hu

Alpolgármester: Hopide Liviu

Jegyző: Chiorean Maria

Helyi tanács:

A polgármesteri hivatal személyzetét a polgármester és egy 13 főből álló helyi tanács alkotja. 2012-től megválasztották Márkus László polgármestert, a Romániai Magyar Demokratikus Szövetségtől. A helyi önkormányzatoknak a 2016-os helyi választásokkal kezdődően a politikai pártok összetétele a következő: RMDSZ 6, PNL 4, PSD 3

Contact Ipp Szervezet – Asociatia Contact Ipp – Contact Ip

Alapítás éve: 2002 – egyesület

Elérhetőség: Cím: Szilágy megye, Ipp, 289. szám

Telefon: 0745-994788

Cél: Nemzeti kultúra ápolása, környezetvédelem, helytörténeti ismeretek feldolgozása.

Elnök: Fazekas Mária elnök

nincs adat